Groene Lopers Overijssel vergroenen honderden gevels met klimplantenactie ‘van Boven tot onder Goed’

oktober 4, 2023

Groene Lopers Overijssel vergroenen honderden gevels met klimplantenactie ‘van Boven tot onder Goed’

Meer dan 1000 klimplanten en honderden zakken bodemverbeteraar – dat is het resultaat van de jaarlijkse actie ‘Van Boven tot onder Goed’, waar verschillende Groene Lopers in Overijssel dit jaar aan meedoen. De  afgelopen maanden konden bewonersinitiatieven gratis, of tegen een kleine vergoeding, een klimplantenpakket aanvragen bij 8 Groene Lopers en 3 gemeenten zonder Groene Loper. De afgelopen weken gingen er al honderden initiatieven aan de slag, met als resultaat dat er vele kale gevels en schuttingen vergroend zijn. De actie is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel vanuit het programma Natuur voor Elkaar.

Speciale aandacht voor de bodem

Naast bovengrondse vergroening werd er dit jaar ook extra aandacht gevraagd voor een gezonde bodem. Om die reden kregen bewoners bij de klimplanten een zak met bodemverbeteraar en informatie over hoe ze hun bodem kunnen verbeteren.

Bloembollen

Naast de klimplanten was het mogelijk om voordelig biologische bloembollen te bestellen bij verschillende Groene Lopers. Ook deze actie was een groot succes; er werden in totaal 32.000 bloembollen besteld om in het openbaar groen te planten. Dit voorjaar geeft dat een vrolijk gezicht en nog belangrijker: een boost voor de biodiversiteit. Voor hongerige insecten die uit hun winterslaap komen, zijn deze vroege bloeiers van levensbelang.

Groene Loper Overijssel

Groene Loper Overijssel is onderdeel van het programma Natuur voor Elkaar. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en 12 gemeenten. Zij stimuleren, versterken, verbinden en betrekken zoveel mogelijk buurtinitiatieven bij natuur, landschap en biodiversiteit. Er zijn Groene Lopers in de gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hof van Twente, Kampen, Losser-Oldenzaal, Vechtdal en Zwolle.