Groene Loper Zwolle zoekt maatschappelijke locaties voor bloemenlint

maart 9, 2020

Groene Loper Zwolle zoekt maatschappelijke locaties voor bloemenlint

Op woensdag 22 april is het de Dag van de Aarde en leggen diverse buurtinitiatieven en andere maatschappelijke organisaties voor het zesde jaar een bloemenlint aan door de hele stad. Dit doen ze om de bijen en vlinders een handje te helpen en om Zwolle kleurrijk te versieren. Ben jij betrokken bij een maatschappelijk initiatief of organisatie, zoals een buurttuin, sportvereniging, school, kinderopvangorganisatie, verzorgingshuis of buurthuis, en heeft jouw initiatief nog een geschikte plek om onderdeel te maken van dit kleurrijke bloemenlint? Geef je dan voor 31 maart op! 

Ook al zijn veel mensen bang voor bijen, het zijn eigenlijk hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de steden worden tuinen betegeld. Om de bijen in Zwolle een handje te helpen, organiseren tientallen groene buurtinitiatieven en andere maatschappelijke organisaties op maandag 22 april (Dag van de Aarde) de aanleg van een gezamenlijk bloemenlint door de stad.

Bloemenlint
Een bloemenlint is een aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee is er in Zwolle extra voedsel te vinden voor bijen en alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke uitstraling. Ben jij betrokken bij een maatschappelijk initiatief of organisatie, zoals een buurttuin, sportvereniging, school, kinderdagverblijf, verzorgingshuis of buurthuis, en heeft jouw organisatie nog een geschikte plek om onderdeel te zijn van dit kleurrijke bloemenlint? Meld je dan voor 31 maart aan via www.groeneloperzwolle.nl/bloemenlint. De Groene Loper Zwolle zorgt voor een zak biologisch bloemenzaad en een zaai-instructie. Deelname is kosteloos!

Groene Loper Zwolle
Het aanleggen van het bloemenlint is één van de activiteiten die groene initiatieven gezamenlijk organiseren onder de paraplu van de Groene Loper Zwolle. De Groene Loper Zwolle is een samenwerkingsverband tussen tientallen groene bewonersinitiatieven en heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Zwolle. Natuur en Milieu Overijssel coördineert Groene Loper Zwolle.

Het bloemenlint en Groene Loper Zwolle worden mede mogelijk gemaakt door gemeente Zwolle en provincie Overijssel.

Meer weten?