Green Deal Voedselbossen ondertekend

november 23, 2017

Green Deal Voedselbossen ondertekend

Op 23 november tekenden de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in het provinciehuis Lelystad de Green Deal Voedselbossen. Hiermee maken de betrokkenen hun intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.

Voedsel uit het bos
‘Voedselbossen’ is een verzamelnaam voor een vorm van duurzame landbouw die sterk aan populariteit wint. Een voedselbos is een agrarisch ecosysteem dat is opgebouwd uit vier tot negen vegetatielagen met vooral meerjarige eetbare soorten. Uit een goed ontworpen voedselbos kunnen het hele jaar door eetbare producten worden geoogst, zoals groenten, fruit, noten, thee, paddenstoelen en honing. Voedselbossen worden steeds vaker aangelegd om op een duurzame manier lokaal voedsel te verbouwen.

Voedselbossen bieden een oplossing
Netwerkdirecteur Annie van de Pas was namens de Natuur en Milieufederaties aanwezig bij de ondertekening: “Wij zijn ervan overtuigd dat er nieuwe oplossingen beschikbaar zijn om een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem te ontwikkelen waarbij aandacht is voor de biodiversiteit en voor een gezond verdienmodel voor de boeren in het land. Eén van die oplossingen is het voedselbos.”

Voedselbossen in Overijssel
Verschillende Natuur en Milieufederaties zijn in hun eigen provincie actief om voedselbossen op de kaart te zetten. Dit varieert van het organiseren van cursussen tot het bijdragen aan de daadwerkelijke realisatie van een stuk voedselbos. In Overijssel is een netwerk van 17 voedselbosinitiatieven. Natuur en Milieu Overijssel organiseert inspiratie- en kennisuitwisseling en ondersteunt en adviseert voedselbosinitiatieven. Wil je meer informatie over voedselbossen in Overijssel? Neem dan contact op met Peter Adema, 038-4250960, adema@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Green Deal
Met de Green Deal maken overheden en betrokken organisaties afspraken om zich voor voedselbossen in te zetten. Want in de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, bijvoorbeeld op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van ‘landbouw’ en ‘natuur’ vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Bovendien zijn er grotere en kleinere onderzoeksvragen rond dit nieuwe vakterrein, waar meerdere partijen voor nodig zijn. Na de ondertekening woensdag gaan de partners met elkaar aan de slag om plannen voor realisatie van alle ambities uit te werken.

Wil je meer weten?

Profiel Peter Adema

Peter Adema

Projectleider Bomen, Groene Vrijwilligers en Gezondheid