Gemeente Enschede trots op benoeming bijvriendelijke gemeente

juni 8, 2020

Gemeente Enschede trots op benoeming bijvriendelijke gemeente

Bijen zijn de belangrijkste bestuivers van onze planten, bomen en gewassen. Voor de gemeente Enschede voldoende reden om in het openbare groen te zorgen voor betere leefomgeving voor bijen. Dat betekent onder andere meer bloeiende planten met nectar en stuifmeel en ander maaibeheer. Ook inwoners, Groene Loper Enschede en scholen worden actief betrokken bij acties voor meer biodiversiteit. Het harde werken wordt beloond met de benoeming van Enschede tot een van de eerste  bijvriendelijke gemeente van Overijssel! Een compliment van Nederland Zoemt en Bijenbeweging Overijssel.

Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer. Dat betekent dat de gemeente op verschillende plekken wilde bloemenlinten beheert met ecologisch maaibeheer, zoals sinusmaaien. Daarnaast kunnen inwoners en professionals terecht op de website www.groenblauwenschede.nl voor inspiratie, tips en tricks om de biodiversiteit in de stad en eigen (voor)tuin te vergroten. Omdat bijna 70% van de stad geen gemeentegrond is werkt de gemeente samen met partners zoals onderwijs, sportverenigingen, woningbouwcorporaties en de Groene Loper om zo schoolpleinen, sportterreinen en buurten bijvriendelijk in te richten. RTVoost maakte deze filmpjes over Enschede en de tuin van imker Anton Swaters.

Maatwerkadvies voor gemeenten
Met workshops, adviesgesprekken, veldbezoek en maatwerkadvies helpt de Bijenbeweging Overijssel gemeenten bij het plannen en uitvoeren van effectieve beheer- en beschermingsmaatregelen. Verschillende gemeenten, waaronder gemeente Enschede, maakten gebruik van deze expertise. De Bijenbeweging Overijssel is er zeker niet alleen voor gemeenten. Iedereen kan een steentje bijdragen aan een betere leefomgeving van bijen. Ondernemers en agrariërs zowel als bewoners(groepen), bedrijven, waterschappen en terreinbeheerders. Weten hoe? Neem contact met ons op Livia Leysen, projectleider Bijenbeweging Overijssel.

Het kan zo simpel zijn. Laten we vandaag nog een bloemenrevolutie starten!   

Ook zorgen voor een betere leefomgeving voor bijen? Vraag een maatwerkadvies aan.