Geef ook je visie op de geborgde zetels bij de Waterschappen!

september 10, 2020

Geef ook je visie op de geborgde zetels bij de Waterschappen!

Reageren kan eenvoudig met een digitaal formulier.

Er ligt een wetsvoorstel om de geborgde zetels in waterschappen af te schaffen. Geborgde zetels zijn vaste plekken in het waterschapsbestuur voor de agrarische sector, het bedrijfsleven en de natuurorganisaties. Op verzoek van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving houdt de overheid nu een internetconsultatie over dit wetsvoorstel waaraan iedereen kan meedoen. Reageren kan tot 3 oktober. Het formulier vind je hier.

De argumenten en de verschillende belangen
De verdeling van de geborgde zetels is ontstaan vanuit het principe “wie betaalt bepaalt”. Dit heeft er toe geleid dat vooral de belangen van agrariërs en bedrijven leidend waren. Wij pleiten daarom voor afschaffing van de geborgde zetels, zodat belangen van alle partijen op een democratische wijze tegen elkaar worden afgewogen. Belangrijk in deze tijd, waarin juist op waterbeheer urgente maatschappelijke ontwikkelingen spelen die ons allemaal raken. Denk aan klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande droogte, bodemdaling, verdroging van de natuur en toename van de CO2 uitstoot in veengebieden. Het is tijd voor modernisering; tijd voor een democratischer waterschap!

Daarom vraagt Natuur en Milieu Overijssel ook jou je stem te laten horen! Informatie en het reactie-formulier vind je hier.

Meer weten?

Profiel Willem Seine

Willem Seine

Projectleider Natuur en Klimaatadaptatie