Even voorstellen: René Tank

januari 23, 2023

Even voorstellen

René Tank stelt zich graag aan je voor. Drie vragen:

Wat is jouw rol binnen dit project?

Als projectleider werk ik samen met het projectteam aan de Natura 2000-opgaves voor de IJsseluiterwaarden. Ik zorg ervoor dat er goede afstemming is tussen de verschillende partijen. Zo komt er een uitwerking van de opgave, die uiteindelijk te realiseren is maar ook voldoet aan de doelstellingen die meegegeven zijn in het beheerplan. Ik ben op de hoogte van alle deeluitwerkingen, die de teamleden uitwerken. Voor vragen tussen de verschillende onderdelen kan iedereen mij benaderen. Ik vind het belangrijk snel antwoord en duidelijkheid te geven.

Hoe vind je het om bij te dragen aan ontwikkelingen van IJsseluiterwaarden?

Heel waardevol! Ik werk al vele jaren in het rivierengebied. Ervaringen met Ruimte voor de River, Kaderrichtlijn Water en realiseren van natuurprojecten in de uiterwaarden gebruik ik om tot goede voorstellen te komen. De extra dimensie die dit soort natuurprojecten heeft, is de waterveiligheid. De natuurkwaliteit is belangrijk, maar als een plan te veel afbreuk doet aan de veiligheid binnendijks zoeken we naar andere oplossingen. Droge voeten is belangrijk.

Wat vind je interessant aan de Natura 2000-opgaves?

Door de dynamiek in de uiterwaarden heb ik het beeld dat wij heel dicht bij de natuur moeten blijven. Doen wij dat niet, dan past de natuur dit ook weer snel aan en zijn de ingrepen die wij uitgevoerd hebben voor niets geweest. Goed onderzoek, luisteren naar de omgeving is daarom belangrijk. Naast het besef dat we werken in een natuurlijk systeem. De dynamiek geeft mij het gevoel dat ik werk aan natuur die dicht bij de oernatuur staat.

Natuur in onze leefomgeving is belangrijk voor ons welzijn. Maar we kunnen niet overal de zeldzame topnatuur realiseren. Op enkele plekken kunnen en moeten wij dat wel doen: in de Natura 2000-gebieden. Juiste de uiterwaarden zijn hierin een belangrijke verbinding tussen oost en west en noord en zuid.

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen