Eerste bewonersavond Groene Loper Kampen een succes

maart 5, 2021

Eerste bewonersavond Groene Loper Kampen een succes

Op woensdagavond 3 maart gaven 54 bewoners uit Kampen hun input voor een Groene Loper in hun gemeente tijdens de eerste bewonersavond. Vanwege de corona-maatregelen vond deze online plaats. Na een algemene introductie over de Groene Loper en inspirerende voorbeelden elders uit de provincie, gingen de deelnemers in groepjes brainstormen over de Groene Loper in hun stad of dorp. Hier kwamen waardevolle dingen uit!

Verwachtingen en behoeften
De deelnemers gaven aan dat zij hopen om via Groene Loper Kampen hun buurtbewoners kunnen enthousiasmeren om mee te doen met het vergroenen van hun eigen straat. Ook hebben zij behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij het schrijven van projectplannen en het aanvragen van fondsen en subsidies. Daarnaast vinden zij de onderlinge ontmoeting tussen de initiatieven erg belangrijk, zodat er uitwisseling plaatsvindt en zij kunnen leren van elkaars ervaringen. Ook werd er genoemd dat we bij vergroeningsacties kunnen samenwerken met ondernemers. Voornamelijk in de binnenstad van Kampen hebben bewoners en ondernemers gedeelde belangen.

Leuke ideeën
De deelnemers zaten bomvol leuke ideeën om samen aan de slag te gaan met het vergroenen van hun buurt. Zo kwam het NK Tegelwippen (Kampen vs. Zwolle?) aan bod. Andere voorbeelden zijn klimplanten in de binnenstad, meer eetbaar groen in de openbare ruimte, geveltuinen, bloemenlinten, speeltuinen vergroenen tot ontmoetingstuinen en de dieren naar de stad brengen door het ophangen van nestkasten.

Vervolg
20 bewoners hebben zich aangemeld voor de kerngroep van Groene Loper Kampen. Zij gaan bovenstaande ideeën concretiseren in een actieplan. En met dat actieplan gaat het kernteam van Groene Loper Kampen bewoners activeren om aan de slag te gaan met het vergroenen van hun buurt.

Groene Loper Kampen
Binnen de Groene Loper Kampen maken betrokken bewoners uit steden en dorpen hun buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Kampen stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Groene Loper Kampen wordt ondersteund door provincie Overijssel (programma Natuur voor Elkaar) en gemeente Kampen. Natuur en Milieu Overijssel zit samen met HeelBreed in het coördinatieteam van Groene Loper Kampen. Samen met het kernteam proberen zij de Groene Loper in Kampen een vliegende start te geven.

Meer weten?