Bijeenkomst over natuurontwikkelingen in Duursche Waarden

oktober 20, 2021

Bijeenkomst over natuurontwikkelingen in Duursche Waarden

Hoe gaan we nieuwe natuur ontwikkelen in de Duursche Waarden? Kom naar de online bijeenkomst van donderdag 4 november en laat je informeren. De Duursche Waarden is een van de gebieden, die onderdeel is van de ontwikkelopgave Natura2000. Langs de hele IJssel wordt er de komende jaren gewerkt aan behoud en herstel van de kwetsbare natuur in de uiterwaarden. Ook wordt er aangesloten bij andere (natuur)opgaves, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Online informatiebijeenkomst op 4 november

Op donderdagavond 4 november van 19.30 tot 20.30 uur organiseren we een informatiebijeenkomst voor inwoners van Olst-Wijhe en andere geïnteresseerden. Projectleider René Tank, omgevingsmanager Anne-Floor Zuurbier en technisch manager Maarten van Dongen vertellen deze avond over de aanvullende natuurwaarden en hoe dit vormgegeven wordt. Ook vertellen ze over de gebieden die hiervoor zijn aangewezen en geven een doorkijk op de aanpak en planning. De bijeenkomst is online. Aanmelden kan via de aanmeldknop hieronder en je ontvangt een link voorafgaand aan de bijeenkomst.

Ik meld me aan voor de online informatiebijeenkomst

Inloopavond op 11 november

Heb je na de informatiebijeenkomst nog vragen, kom dan langs op de inloopavond. Deze avond is op donderdag 11 november tussen 19.30 en 22.00 uur. Locatie: BijRipperda aan de Rijkstraatweg 97 in Den Nul. Meld je van tevoren aan, want we werken met tijdsloten. Bij aanmelding kun je aangeven op welke tijdstippen je kunt. Meld je aan via de aanmeldlink:

Ik meld me aan voor de inloopavond op donderdag 11 november

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen