Denk je met ons mee over biodiversiteit?

februari 3, 2021

Denk je met ons mee over biodiversiteit?

Beste lezer,

Zoals je weet zetten wij ons in voor een mooi en duurzaam Overijssel. Met duurzame energieopwekking, een rijke natuur en duurzame leefstijlen met circulaire economie. Samen met jou en vele anderen.

Vaak is het helder wat er moet gebeuren. Soms is het wat ingewikkelder.

Met dit bericht willen wij je vragen met ons mee te denken. Eerder vroegen wij je al om mee te denken over (onder meer) de terugkeer van de wolf, en de toekomst van de landbouw. Dat heeft tot veel positieve reacties geleid, die ons echt hebben geholpen in het werk.

Vandaag hebben wij een vraag over de biodiversiteit, hier in Overijssel.

Gemiddeld twee derde van de populatieomvang van zoogdieren, vogels, amfibieën, insecten en vissen is in de afgelopen vijftig jaar verdwenen. Voor dieren die leven in of bij zoetwater is de afname zelfs 84 procent, en in tropische gebieden in Midden- en Zuid-Amerika lopen de populaties met 94 procent dramatisch in omvang terug.

Voor ons eigen land geldt dat het aantal dieren in kwetsbare natuurgebieden met de helft is teruggelopen sinds 1990. Voor agrarisch gebied geldt grofweg hetzelfde.

Ook in Overijssel staat de biodiversiteit sterk onder druk. De stikstof tast waardevolle, voedselarme gebieden aan, en de opeenvolgende droge, warme zomers – als gevolg van klimaatverandering – maakten dat veel beken droog vielen en veel zeldzame vissen, zoals beekprikken, het niet hebben gered.

Gelukkig zien we soms ook hoopvolle signalen. De acties om bloemenlinten aan te planten, als voedsel voor bijen en andere insecten, hebben veel effect. En onder invloed van natuurherstel zien we hier en daar de otter terug, en prachtige vogels als de kraanvogel.

Ondanks dit goede nieuws, gaat het de verkeerde kant op.

Jaar in jaar uit brokkelt de biodiversiteit verder af. En wat weg is, komt niet terug. Dat roept de vraag op hoe erg wij het vinden als, bijvoorbeeld, de langpootmug verdwijnt. Kan dit ons werkelijk veel schelen, of hechten we alleen aan mooie en aantrekkelijke soorten?

Wat willen we in onze eigen leefomgeving?
En wat kunnen we daar zelf voor doen?

Graag horen we van jou hoe jij hierover denkt.

Deel je mening en ervaringen met ons via de mail. De reacties nemen we mee in onze plannen voor de komende jaren.

Hartelijke groet,
Natuur en Milieu Overijssel

Matthijs Nijboer

Meer weten?

Profiel Thomas van Slobbe

Thomas van Slobbe

Adviseur Positionering en Betrokkenheid