De tijd is Rijp en Groen in Overijssel

april 29, 2019

De tijd is Rijp en Groen in Overijssel

Brede maatschappelijke coalitie zet in op Overijssels Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Vanaf vandaag ligt er een breed gedragen plan dat de toekomst van natuur en landbouw in Overijssel veilig moet stellen. Het pamflet ‘Rijp en Groen Overijssel’ vormt een routekaart voor een gestaag herstel van biodiversiteit. Gemaakt door een dwarsdoorsnede van de maatschappij: boeren, de wetenschap, particuliere grondeigenaren en natuur- en milieuorganisaties. De Overijsselse politiek is gevraagd dit plan te omarmen in het coalitieakkoord. Download hier het pamflet. 

In het pamflet ‘Rijp en Groen Overijssel’ wordt uiteengezet wat ervoor nodig is om de productie van goed en veilig voedsel in balans te brengen met de zorg voor het landschap, biodiversiteit en vruchtbare bodems. ‘Dit is ons toekomstbeeld van de landbouw in Overijssel. Vanzelfsprekend horen bij deze manier van produceren faire verdienmodellen en passende wet- en regelgeving’, stellen de veertien partners die het pamflet samen hebben geschreven.

Groene diensten
Aan de Provinciale Staten van Overijssel wordt gevraagd om te investeren in ‘Rijp en Groen Overijssel’, via twee stromen. Namelijk het ‘Lab Natuurinclusieve landbouw’ en de ‘stimuleringsregeling biodiversiteitsherstel Overijssel’. Het Lab Natuurinclusieve landbouw gaat – samengevat – de zoektocht naar ecologische en economische verdienmodellen voor boeren stimuleren. De stimuleringsregeling biodiversiteitsherstel Overijssel moet de opzet krijgen van een vrijwillige, zes jaar durende regeling, waarbij boeren een deel van hun grond omzetten in landbouwgrond met natuur waarvoor zij een vergoeding ontvangen. De regeling betekent publieke betaling voor groene maatschappelijke diensten naast betaling uit de markt.

In het plan wordt uitgegaan van een fundamentele ombuiging van het huidige landbouwsysteem. Dat vergt een langdurig proces waarbij een financiële impuls van 6 miljoen euro per jaar wordt gevraagd, voor de komende 6 jaar. ‘Boeren ervaren waardering voor hun werk en zien dat via de groene diensten die ze leveren terug in hun portemonnee’, zegt Carla Evers, bestuurslid bij LTO Noord.

Brede samenwerking
Elke Kunen van Staatsbosbeheer zegt dat brede samenwerking noodzakelijk is voor herstel van de natuur: ‘Nederland zal weer rijker worden aan natuur, aan plant- en diersoorten. Boeren, particuliere grondeigenaren en natuurorganisaties, maar ook overheden spelen daarin een sleutelrol. We willen samenwerken om biodiversiteit in natuurterreinen, op het boerenland, langs sloten en wegen te laten toenemen. De boeren en particulieren beheren nu al meer dan 50 procent van het bos en de natuur in Overijssel’’

Formateur aan zet
Deze week werd het Overijsselse Deltaplan voor biodiversiteitsherstel aangeboden aan Bart Krol, formateur van de provincie Overijssel. Volgens de initiatiefnemers is de tijd rijp om de maatschappij brede beweging voor biodiversiteitsherstel te omarmen. De initiatiefnemers vertrouwen er op dat Krol het plan onderdeel laat uitmaken van het coalitieakkoord.

De initiatiefnemers van het pamflet ‘Rijp en Groen Overijssel’ zijn:

Wil je meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw