De Plattelandsbeweging

april 6, 2021

De Plattelandsbeweging is de alliantie die zich sterk maakt voor een toekomstbestendig platteland in Overijssel. 

Het platteland van Overijssel heeft veel te bieden en speelt bovendien een cruciale rol in een aantal grote maatschappelijke kwesties, die iedereen raken. Van het behoud van natuur en biodiversiteit tot aan de productie van energie en een duurzaam voedselsysteem.

We moeten dus zorgen voor een vitaal platteland. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want er zijn verschillende ideeën over de waarde van het platteland. Inwoners van dorpen en buurten hebben bijvoorbeeld zorgen over de leefbaarheid. Boeren en andere ondernemers zoeken perspectief voor hun bedrijven. Tegelijkertijd heeft de overheid oplossingen nodig voor milieuvraagstukken en de klimaat- en stikstofcrisis. Intussen azen projectontwikkelaars en investeerders op grond voor woningen of zonneakkers. 

Wij zijn ons bewust van de uitdagingen en zien de urgentie van verandering. We geloven alleen niet in simpele deeloplossingen of beleidsprogramma’s met van bovenaf opgelegde doelstellingen. Het enige dat werkt is een aanpak waar mensen zelf de schouders onder willen zetten. 

Wij zien kansen in samenwerken en het versterken van lokale oplossingskracht. We kiezen voor een breed gedragen aanpak die de belangen van gemeenschappen en ‘grote’ maatschappelijke kwesties met elkaar verbindt. We pleiten voor nieuwe verdienmodellen op basis van waarden in het gebied, waarbij het niet alleen om geld draait. Wij gaan uit van vier waarden: financiële waarde, sociale waarde, natuurlijke waarde en inspiratie. 

Voor een breed gedragen en waardengedreven benadering is kennis en ervaring nodig van ontwikkelingen op alle thema’s die spelen op het platteland. Daarom bundelen wij onze krachten in De Plattelandsbeweging. We werken samen met partners – waaronder overheden – aan een waardenvol platteland in Overijssel. 

De Plattelandsbeweging is een samenwerkingsverband van Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Het Oversticht en Stichting Stimuland.

Manifest Plattelandsbeweging