Congres Natuurlijk! Natuurinclusief bouwen zo doe je dat

november 4, 2020

Congres Natuurlijk! Natuurinclusief bouwen doe je zo!

De aandacht en ook het draagvlaak voor natuurinclusief bouwen groeit. Dat is een hoopgevende ontwikkeling en een belangrijke impuls voor meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd zien we dat in de praktijk ‘groen’ nog te vaak een sluitpost is bij bouwprojecten. Investeren, kennisdelen, netwerken, het blijft daarom belangrijk om van natuurinclusief bouwen het nieuwe normaal te maken. Daarom organiseren we samen met verschillende partners op 19 november het Congres Natuurlijk! ln een dagvullend programma hoor je over nieuwe ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden. En er zijn allerlei mogelijkheden om te netwerken en je vragen voor te leggen aan sprekers en andere deelnemers. Onze collega Martijn Wubbolts verzorgt twee workshops. 

Vorig jaar november vond het eerste congres Natuurinclusief bouwen plaats. Professionals uit allerlei sectoren, van provincies en gemeenten tot projectontwikkelaars en ecologen, verzamelden zich om zich te laten inspireren, samenwerkingen te smeden en vooral te werken aan een gezondere leefomgeving voor mens en natuur. Bezoekers beoordeelden het congres met een 8! Dat gaan we dit jaar evenaren. Dus, ben jij er dit jaar (weer) bij? Je vindt hier het programma en de mogelijkheid je aan te melden. 

Wat kun je verwachten?
In het congres komen de volgende thema’s aan bod:

  • Ecosysteemdiensten en het belang van integraal werken op de thema’s natuur, wonen, werken en gezondheid.
  • Wat levert Natuurinclusief bouwen ons eigenlijk op? Wat zijn de baten voor natuur en leefomgeving?
  • Inspirerende voorbeelden uit de praktijk, geleerde lessen, geslaagde bewonersinitiatieven en innovaties geven concrete handvatten voor natuurinclusief bouwen.

Workshop de nieuwe Omgevingswet en natuurinclusief bouwen
Deelnemers worden door Rik Onderlinden van Stimuland en Martijn Wubbolts van Natuur en Milieu Overijssel meegenomen in de Omgevingswet, die per 1 januari 2022 van kracht wordt. Hoe ziet het juridisch kader er uit voor de planning van de fysieke leefruimte en wat zijn de risico’s en kansen voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen? Overijsselse voorbeelden leveren ideeen en inspiratie om zelf aan de slag ta gaan.

Workshop Geef biodiversiteit een gezicht
Max Beijneveld stadsmaker en Martijn Wubbolts van Natuur en milieu Overijssel lichten het nieuwe project “Buur Natuur” toe. Met dit project stimuleren we de lokale krachten en netwerken waardoor biodiversiteit dichtbij en tastbaar wordt. Met deelnemers brengen we kansen en partners in beeld om het project verder te laten groeien.

Natuurlijk! een initiatief van
Het congres is een initiatief van provincie Overijssel, IVN Natuureducatie, DuurzaamDoor, Natuur & Milieu Overijssel, Natuur voor Elkaar, Het Oversticht, Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging en wordt georganiseerd door Acquire Publishing.

Wil je meer weten?