Bomensubsidie van provincie Overijssel gaat weer open

juli 21, 2021

Bomensubsidie van provincie Overijssel gaat weer open

Vanaf 1 augustus kan er weer subsidie aangevraagd worden voor de aanschaf van bomen

Deze zomer biedt de provincie Overijssel vanuit het project Iedereen een Boom weer subsidie aan voor kleinschalige boomaanplant. Met de subsidie kun je als maatschappelijk initiatief een deel van de aanschafkosten voor bomen vergoed krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief met een buurt of buurtschap, bedrijf of (zorg)instelling. 50% van de aanschafkosten van bomen of bosplantsoen, boompalen, boombanden en grondverbeteraar kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 2500,-.

Let op: het minimumbedrag dat de provincie kan subsidiëren is €500,-. Dat betekent dus dat er voor minstens €1000,- moet worden aangeschaft.

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling? 

De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. Hiermee willen we maatschappelijke initiatieven stimuleren de komende tijd bomen te planten met een verhaal; bomen met een bijzondere betekenis voor bijvoorbeeld de buurt. Zo hopen we op inspirerende verhalen van bijvoorbeeld sportclubs, ondernemers of buurten die bomen planten. Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk, daarom vragen we minimaal 5 betrokkenen om de aanvraag te ondersteunen.

Subsidie voor komend plantseizoen beschikbaar

Het is mogelijk om komend plantseizoen gebruik te maken van de regeling. Voor bomen die je tussen oktober 2021 en maart 2022 wil gaan planten kun je op basis van een offerte vanaf 1 augustus 2021 een aanvraag indienen voor de subsidieregeling. Het moet gaan om nieuwe bomen: de geplante bomen mogen geen compensatie voor herplant van gekapte of nog te kappen bomen zijn. Onderaan deze pagina van Iedereen een Boom vind je een lijst met soorten bomen en bosplantsoen waar je subsidie voor kunt krijgen. Voor de aanplant kun je advies inwinnen bij een hovenier of kweker, een kijkje nemen op onze kennisbank of contact met ons opnemen door een mail te sturen naar iedereeneenboom@overijssel.nl.

Samenwerking met gemeenten en terreinbeherende organisaties 

Heb je een goed idee maar geen grond? Kijk dan of je voor grond in de buurt toestemming kunt krijgen van de grondeigenaar. We stimuleren initiatieven om bomen te planten op gronden van Overijsselse gemeenten en de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel. Als initiatief vraag je toestemming aan de grondeigenaar, doe je de subsidieaanvraag, ontvang je de subsidie en plant je de bomen op de beschikbare grond van één van deze partijen.

Dus heb je een inspirerend verhaal als sportclub, ondernemer of buurt om bomen te planten? Maak dan een plan en vraag de subsidie aan! Meer informatie over de subsidieregeling en voorwaarden vind je op deze webpagina.

Inspiratie voor boomaanplant

Ben je benieuwd waar al bomen zijn geplant in Overijssel en wat voor projecten betrokken zijn? Inmiddels staat onze teller voor nieuwe bomen in Overijssel al op ruim 60.000! In het online magazine van Natuur voor Elkaar lees je verhalen over Iedereen een Boom en haar spin-offs. Zo is er in gemeente Hof van Twente een actieve bomenwerkgroep opgericht en investeren ondernemers in nieuw bos om zo hun CO2-uitstoot te compenseren. Laat je inspireren voor jouw boomplant-initiatief!

Iedereeneenboom.nl

Plan Boom is een landelijk project van de Natuur en Milieufederaties. De ambitie is om in heel Nederland maar liefst 10 miljoen bomen te planten! Dat betekent dat er ook in Overijssel een hoop bomen zullen bijkomen: 1,1 miljoen welteverstaan, voor elke Overijsselaar één! Om deze ambitieuze plantplannen te kunnen realiseren werken we in Overijssel nauw samen met verschillende partners onder de vlag Iedereen een boom. Meer weten? Check www.iedereeneenboom.nl.

 

Meer weten?

Profiel Peter Adema

Peter Adema

Projectleider Bomen, Groene Vrijwilligers en Gezondheid