Blog van Andrea: Een nieuw verhaal

december 6, 2023

Een nieuw verhaal

Vorige week was ik aanwezig bij het Congres Natuurlijk in het provinciehuis in Zwolle. Een inspirerende dag met veel verschillende lezingen en workshops. Eén verhaal sprong er die dag voor mij uit. Namelijk een lezing van Tim van Hattum. Voor wie hem niet kent, hij is programmaleider Klimaat bij Wageningen Universiteit. Hij stelt dat elke crisis ook deels een storytelling crisis is. Hij bepleit dan ook dat we een nieuw verhaal voor de klimaatcrisis nodig hebben. En niet alleen voor klimaat, ook voor de biodiversiteitscrisis. Deze staan niet los van elkaar en moet je dan ook tegelijkertijd aanpakken. Samen met collega’s heeft hij een visie voor Nederland in 2120 ontwikkeld met daarin natuurvriendelijke oplossingen. Via 7 routes neemt hij je mee naar een hoopvolle toekomst.

Na zijn lezing betrapte ik mijzelf erop dat ik dit verhaal van hoop en perspectief harder nodig had dan ik zelf had willen toegeven. De uitslag van de tweede Kamerverkiezingen houd ook mij bezig. Het is niet hoopgevend dat een partij de grootste geworden is, die klimaatbeleid als “zinloze hobby” bestempelt. Want elke euro die we investeren in natuur en het tegengaan van klimaatverandering is beter voor ons welzijn en onze gezondheid, voor economie, landbouw, klimaat én veiligheid. Iedereen wil op een fijne en veilige plek wonen, werken en recreëren. Het is niet voor niets dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders voor meer natuur is.

Voor nu is het afwachten welke partijen gaan regeren en welke afspraken er uiteindelijk in het coalitieakkoord komen te staan. Maar één ding is nu al zeker: in plaats van moed te verliezen moeten we de uitdagingen aangaan met hernieuwde vastberadenheid en met een goed verhaal. De noodzaak om de dialoog aan te gaan wordt urgenter dan ooit. En om mensen bewust te maken van de gevolgen voor klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Door bruggen te bouwen tussen verschillende perspectieven en wetenschappelijke feiten te delen, kunnen we hoop verspreiden en een gemeenschappelijke basis vinden. Nu is het belangrijk om  samen te werken, zelfs als politieke realiteit weerbarstig blijkt. Want in die verbondenheid en hoop ligt de kracht om een duurzame toekomst te blijven nastreven.

Meer weten?