Bijpraten over de burgerbeweging

april 10, 2024

Een geslaagde gedachtewisseling over de inzet van de burgerbeweging

Op 26 maart 2024 kwam in het Burgerweeshuis in Deventer een gevarieerd gezelschap van zo’n 80 deelnemers samen voor een Bijpraatsessie over de inzet van de burgerbeweging in Overijssel. Het werd een informele gedachtewisseling tussen natuurbeschermers, lokale energie-initiatiefnemers, ambtenaren, onderzoekers en ondernemers. 

Bekijk hier het terugblikverslag!

Behoefte aan een nieuw groen verhaal

Andrea Kuiper-Vos, directeur van Natuur en Milieu Overijssel, opende de avond met een reflectie op de uitdagingen van de huidige tijd, waarbij zij de parallel trok met de roerige jaren ’20 van de vorige eeuw. “Nu we worden geconfronteerd met veel complexe vraagstukken, is er behoefte aan houvast en een heldere richting. We hebben een nieuw verhaal nodig. En het is aan ons, als natuur- en milieubeweging, om daar een bijdrage aan te leveren.”

Voor en met de buurt

Associate professor Lise Jans Sociale-Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen deelde inzichten over de impact van lokale initiatieven. Zo denken veel mensen dat financieel voordeel de belangrijkste motivator is om deel te nemen aan bijvoorbeeld het collectief inkopen van zonnepanelen. Maar onderzoek toont aan dat factoren zoals contact met buren vaak veel belangrijker zijn. Ook blijken initiatieven die vanuit de gemeenschap zelf komen aanzienlijk meer impact hebben dan extern opgezette projecten door bijvoorbeeld overheden of bedrijven. Al met al, concludeert dr. Lise Jans, kunnen lokale initiatieven een belangrijke, zelfs leidende rol in de duurzaamheidstransitie spelen. Zolang de invloed vanuit de eigen gemeenschap daarin goed zichtbaar is.

Een praatje op het schoolplein of bij de club

De discussie die volgde, richtte zich op het bereiken van doelgroepen die niet altijd worden bereikt door duurzaamheidsinitiatieven. Hierbij kwam naar voren dat persoonlijke benadering en verbreding van initiatieven naar andere gemeenschappen cruciaal zijn om een inclusieve duurzaamheidsbeweging te creëren. Denk aan een voetbalclub of het schoolplein.

Spoken word optreden

Een artistieke bijdrage van Daniel Cohen Stuart, waarin hij ‘de kunst van richting te veranderen’ poëtisch belichtte, voegde een creatieve noot toe aan de avond.

‘Ieder zo een perspectief, Maar ik zie de kans, Door de richting van verandering niet te zien als een opgave, Maar als een dans.’

En zo was het een geslaagde sessie over ‘De kunst om van richting te veranderen.’

Vrijwilligers en lokale initiatieven

De belangen behartigen van natuur en milieu: we staan er gelukkig niet alleen voor! Overijssel kent tal van lokale initiatieven en vrijwilligers die zich inzetten voor een groene en duurzame provincie. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert en ondersteunt deze initiatieven en vrijwilligers.

Lees meer

 

Meer weten?