64 buurtinitiatieven uit Zwolle maken straat groen tijdens NLdoet

januari 19, 2021

64 buurtinitiatieven uit Zwolle maken straat groen tijdens NLdoet

Vorige week hielp het kernteam van Groene Loper Zwolle 64 groene bewonersinitiatieven met het aanvragen van financiën bij Het Oranje Fonds. Deze financiën zetten zij in om tijdens NLdoet op 28 en 29 mei de straat te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen, een insectenhotel of bankjes. Normaal kunnen alleen organisaties meedoen aan NLdoet, maar door een samenwerking met Boosterz konden in Zwolle ook buurtinitiatieven zonder rechtsvorm een aanvraag voor financiën doen.

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen.
In heel Zwolle maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Daarom wil Groene Loper Zwolle nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving!    

Digitaal spreekuur
Tijdens een digitaal spreekuur via Zoom hielp het kernteam van Groene Loper Zwolle vorige week 64 groene bewonersinitiatieven met hun financiële aanvraag. Gezamenlijk vroegen zij ruim 20.000 euro aan voor het vergroenen van hun straat.

NLdoet
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Het Oranje Fonds wil met NLdoet laten zien hoe belangrijk actieve bewoners voor de samenleving zijn.

Groene Loper Zwolle
Deze publieksactie is één van de activiteiten die Groene Loper Zwolle organiseert om bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Zwolle. Groene Loper Zwolle wordt ondersteund door gemeente Zwolle en het programma Natuur voor Elkaar (provincie Overijssel). Natuur en Milieu Overijssel zit in het coördinatieteam van Groene Loper Overijssel en de Groene Lopers in Zwolle, Losser-Oldenzaal en Enschede.

Meer weten?