24 x Boeren&Buren aan de slag

december 19, 2023

24 x Boeren&Buren aan de slag

14 december hebben 24 coalities van boeren en buren in hun provincie samen met de Natuur en Milieufederaties het nieuwe programma ‘Boer&Buur met Natuur’ afgetrapt. Tijdens 12 verschillende startbijeenkomsten met elk 2 coalities gingen zij met elkaar in gesprek over hun doelen en de stappen die nodig zijn om die te bereiken. Tussen de provincies werd online contact gelegd en kennisgemaakt.

Omslag naar natuurinclusieve landbouw

Boer&Buur met Natuur ondersteunt boeren en buren bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw via kennis en door het wegnemen van belemmeringen. In de komende 3,5 jaar werken de 24 verschillende coalities aan uiteenlopende onderwerpen die onder andere bijdragen aan meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezond & diervriendelijk voedsel.

2 boerenbedrijven in Overijssel

Tot medio november konden boeren en buren zich voor het programma aanmelden en uit 62 aanmeldingen is vervolgens een selectie naar 24 samenwerkingen gemaakt.

In Overijssel zijn dit: Erve Westenenk en Erve Decohof.

  • Erve Westenenk werkt aan de transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvorm bestaande uit o.a. groenteteelt, agro foresty en recreatie, waarbij de biodiversiteit vergroot wordt en buren op verschillende manieren betrokken zijn.
  • Erve Decohof heeft als doel een toekomstbestendige Dorpsboerderij te vormen, bestaande uit een robuust ecosysteem van diverse erfdelers en verbinding met de ecologie en mensen in de omgeving.

Toekomstbestendige landbouw

Hoofddoel van het programma is: om groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen in hun provincie en samen bewegen naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. De deelnemers maken gezamenlijk een projectplan, bepalen zelf hoe de samenwerking eruitziet en welke aanvullende kennis zij willen inzetten; van collega-boeren, adviseurs of de deelnemende netwerkpartijen, zoals Caring Farmers en Herenboeren die al veel ervaring hebben opgedaan met omschakeling.

Meer weten? Kijk dan op www.boerenbuurmetnatuur.nl.

 

Tags:

Vragen? Neem gerust contact op!

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw