lokaaleigendom

Lokaal Eigendom

Een toegankelijke energietransitie waarin íedereen kan meedoen, meedenken, meebeslissen en meeprofiteren, daar werken wij dagelijks aan! Als het aan ons ligt is elk Overijssels energieproject deels of volledig in lokaal eigendom van inwoners. Maar wat is dat nu precies? En waarom is dat zo belangrijk? Onze collega Leander Broere legt het je uit in onderstaande video!

Benieuwd hoe wij gemeenten kunnen ondersteunen om lokaal eigendom te realiseren? Lees hoe we het aanpakken in de Lutte!

Wat is lokaal eigendom?
Lokaal eigendom betekent dat bewoners of bedrijven uit de lokale gemeenschap eigenaar of mede-eigenaar zijn van een zonneveld of windmolen. Dat eigendom is vaak een collectief eigendom, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie of en andere passende rechtsvorm. Soms is het collectief van bewoners of bedrijven voor 100% eigenaar van het zonneveld of windmolen, soms voor een gedeelte, waarbij er wordt samengewerkt met een commerciële projectontwikkelaar.

Waarom is lokaal eigendom belangrijk?
In het Klimaatakkoord hebben we in Nederland met elkaar afgesproken dat we gelijkwaardig willen samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van hernieuwbare energie. Door te streven naar 50% lokaal eigendom geven we lokale gemeenschappen zeggenschap over de energietransitie en houden we de opbrengsten lokaal. Bovendien zijn het lokale mensen die het zonnepark of de windmolen bouwen en zij zijn van nature betrokken bij die gemeenschap. Hun aanpak is erop gericht om de omgeving goed te betrekken bij het project en de lusten en de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat schept vertrouwen en is de basis voor goed overleg. Daardoor ontstaat er meer draagvlak voor de energietransitie.

Meer informatie?
Meer weten over lokaal eigendom? Bekijk deze factsheet van de participatiecoalititie of neem contact op met Leander Broere.

 

Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt lokale energie initiatieven om lokaal eigendom in Overijssel vorm te geven. Dit doen we via ons platform Lokale Energie Overijssel.

Bekijk Lokale Energie Overijssel hier!

Meer weten over lokaal eigendom?

Profiel Leander Broere

Leander Broere

Projectleider Energie & Overheden