Symposium: Met wind meer ruimte voor de natuur

Symposium: Met wind meer ruimte voor de natuur

28 oktober 2021
12.00 - 17.00

  • Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel
  • Inschrijven bij: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__sKxCWlUMFoyRVRQTVNRN0RBMUI4N0FBUTNMWlNQOS4u

Welke mogelijkheden zie jij om de doelen vanuit het klimaatakkoord te behalen én de energietransitie in Overijssel succesvol aan te jagen? Wij denken dat een Windbos hiervoor een uitgelezen kans biedt. Denk jij met ons mee? 

Kansrijk concept

In de investeringsimpuls ‘Energietransitie’ van maart 2020 is de combinatie van grootschalige energie-opwek met bosaanleg, oftewel ‘windbos’, benoemd als een kansrijk concept dat op verschillende locaties kansen biedt in Overijssel. Samen met de natuurorganisaties, gemeenten, windenergieontwikkelaars, energiecoöperaties en belangengroepen willen we het gesprek aan gaan over de mogelijkheden van windbossen. Hierbij creëren we een interactieve setting die aanzet tot afspraken en actie. 

 

Welke kansen biedt deze vorm voor biodiversiteit? Hoe creëer je meer draagvlak voor windenergie door er recreatie mee te vergroten? Vragen als deze passeren hierbij de revue. We nodigen je op 28 oktober graag uit voor een symposium met diverse stakeholders, die vanuit hun rol in de toekomst mogelijk betrokken raken bij een windbos. 

Programma

12.00 uur  Ontvangst met een broodje
13.00 uur  Welkom door dagvoorzitter André van der Zee
Toelichting op Windbossen met pitches
13.30 uur  Werksessie 1
14.30 uur  Pauze
15.00 uur  Werksessie 2
16.00 uur  Plenaire afsluiting
16.30 uur  Netwerkborrel
17.00 uur  Einde symposium

Werksessies

Deelnemers aan het symposium kunnen in de werksessies, onder begeleiding van een voorzitter, in gesprek met de pitchers over de diverse thema’s die spelen rond het realiseren van een Windbos.

Maak je eigen keuze, op basis van je interesse, uit de volgende werksessies in het aanmeldformulier. Klik hiervoor op de aanmelding.

Terug naar agenda

Symposium: Met wind meer ruimte voor de natuur

Recreatiebedrijf De Maathoeve, Groepshotel-vergaderlocatie-activiteiten-streekwinkel (open op afspraak), Witteveensweg, Heeten, Netherlands