Presentatie Hugh Jansman over wolf en edelhert

Presentatie Hugh Jansman over wolf en edelhert

17 oktober 2019
20.00

  • Organisatie: vereniging voor natuur en milieu De Vechtstreek
  • Inschrijven bij: nmv@hetnet.nl
  • Kosten: 5 euro
  • Meer informatie: Bestuur vereniging voor natuur en milieu De Vechtstreek
  • Website: www.vechtstreeknatuur.nl

Op donderdag 17 oktober komt de bekende ecoloog Hugh Jansman op verzoek van onze vereniging naar Ommen voor een presentatie over het leven van edelhert en wolf. Hij zal ingaan op de vraag of er kansen liggen voor deze grote zoogdieren in het Vechtdal.
Hugh Jansman is een geboren en getogen Sallander. Sinds 1999 is hij werkzaam als ecoloog bij Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Op het gebied van zoogdieren heeft hij zich gespecialiseerd in otter, wolf, hert, zwijn en hamster. Wat vogels betreft zijn het weidevogels, ganzen en korhoenders.

Nu in Nederland de wolf steeds vaker opduikt en naar het zich laat aanzien zich zelfs gevestigd heeft, is de discussie op gang gebracht hoe daarmee, voor de mens, samen te leven is. De angst voor de wolf zit bij ons diep van binnen blijkbaar. Wat betreft het edelhert: we hebben niet zozeer angst voor het dier op zich, maar de verkeersveiligheid zou er door in gevaar komen en de landbouw zou schade kunnen oplopen. Want dat de discussie voor een deel gebaseerd is op emotie, moge duidelijk zijn. Maar volgens Jansman lijken wolven in hun gedrag meer op de mens dan we denken. Hij zal uitleggen waarom.
Hugh Jansman zal ingaan op het leven van zowel wolf als edelhert en op hun onderlinge relatie in het ecosysteem. Hij zal vertellen over de keuzes die wolf en edelhert maken om zo goed mogelijk te kunnen overleven. Er zal voldoende tijd zijn voor vragen.
De presentatie is in de Kern in Ommen en begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. Toegang is voor leden van onze vereniging gratis; niet-leden betalen € 5,- per persoon.

Terug naar agenda

Presentatie Hugh Jansman over wolf en edelhert

Bouwstraat 23, Ommen, Netherlands