Lezing Klimaatverandering en duurzaamheid door Jan Hermen Kat van Waterschap de Vechtstromen.

Lezing Klimaatverandering en duurzaamheid door Jan Hermen Kat van Waterschap de Vechtstromen.

17 maart 2020
20,00

  • Organisatie: Natuur en Milieu Vechtstromen
  • Kosten: Entree leden N&M: €0,-. niet leden betalen: €5. –

Klimaatverandering en duurzaamheid

Klimaatverandering, milieu, natuur en bewust leven staan hierbij centraal. Samen met het vraagstuk ‘Hoe behouden we onze aarde voor de generaties na ons?’

Klimaatverandering en duurzaam leven zijn nog nooit zo actueel geweest als nu. Jan Hermen Kat van het Waterschap Vechtstromen houdt daarom een lezing over klimaat en duurzaamheid. In het dagelijks werk van het Waterschap Vechtstromen zijn de gevolgen van klimaatverandering telkens zichtbaar. Verdroging, wateroverlast en waterkwaliteit komen dagelijks aan de orde. In zijn lezing vertelt Jan Hermen Kat hoe het Waterschap op die problematiek inspeelt. Welke oplossingen er voorhanden zijn, en hoe er kan worden gewerkt aan een meer duurzame manier om met deze problemen om te gaan. Wat de overheid en samenleving bijdragen om de klimaatverandering te stoppen. En wat men zelf kan doen.

Verschillende vormen van energieopwekking, het vraagstuk van biodiversiteit en het streven naar een circulaire economie zijn daarin belangrijke thema’s. Goede voorbeelden zijn wereldwijd te vinden, en zo ook dicht bij huis; in de waterhuishouding in het Vechtdal, bij de rioolwaterzuivering,

et cetera.

Terug naar agenda

Lezing Klimaatverandering en duurzaamheid door Jan Hermen Kat van Waterschap de Vechtstromen.