Lezing Hoe het veen verdween langs het Zwartewater

Lezing Hoe het veen verdween langs het Zwartewater

6 maart 2020
20.00

  • Organisatie: De Veldschuur
  • Inschrijven bij: https://veldschuur.net/agenda/lezing-hoe-het-veen-verdween-langs-het-zwartewater
  • Kosten: € 5,00 inclusief een kop koffie/thee bij de lezing, alsook bij de excursie
  • Website: www.veldschuur.net

De ontstaansgeschiedenis van het landschap en de middeleeuwse veenontginningen tussen Zwartewater, Staphorst en Rouveen.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het landschap aan weerszijden van het Zwarte Water. Wist u bijvoorbeeld dat het Zwartewaterklooster was gelegen op een hoog opgestoven rivierduin? En dat grote delen van het landschap bedekt zijn geweest met metershoge veenkussens? Van de veenkussens zelf is tegenwoordig vrijwel niks meer terug te vinden. Onze verre voorouders hebben namelijk uitgekiende ontginningsstrategieën ontwikkeld, waarmee de middeleeuwse venen in cultuur zijn gebracht.

Bent u geïnteresseerd in dit ‘verhaal van het landschap’ in de omgeving van Hasselt, Rouveen en Staphorst? Komt dan vooral een kijkje nemen bij de lezing van Dennis Worst op de 6 maart.

Aan de lezing is ook een excursie gekoppeld op zaterdagmiddag 4 april.  Op de fiets zal het landschap rond De Veldschuur worden verkend. Daarbij worden er onder het motto ‘Het landschap leren lezen’ allerlei landschappelijke elementen bekeken die tijdens de lezing zijn benoemd.

Opgave alleen voor de lezing is mogelijk en ook opgave alleen voor de excursie kan. Houdt er rekening mee, dat de aanwezige personen bij de lezing maximaal 75 kunnen zijn en voor de excursie maximaal 24. Wilt u zowel toehoorder, als ook deelnemer aan de excursie zijn, dan dient u zich via onderstaande aanmeldformulier op te geven voor de lezing en door hier te klikken, verwijzen wij u naar het artikel over de excursie waar u het aanmeldformulier vindt voor opgave voor de excursie.

Voor elke activiteit vragen wij een bijdrage van 5 euro, inclusief koffie of thee.

Dennis Worst studeerde Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht promotieonderzoek bij de Fryske Akademy/Campus Fryslân naar de ‘middeleeuwse veenontginningen in ZO-FRL en de Kop van Overijssel’. Momenteel is Worst werkzaam bij het adviesbureau Cultuurland Advies uit Wapenveld.

In principe is het niet mogelijk om gekochte kaarten te retourneren. Het staat u vrij uw toegangsbewijs aan iemand anders over te dragen indien u onverhoopt bent verhinderd.

Locatie:                  De Veldschuur, Wijkweg 2, 7954 HP  Rouveen
Data;                      Lezing op 6 maart; excursie op 4 april 2020.
Kosten:                  € 5,00 inclusief een kop koffie/thee bij de lezing, alsook bij de excursie
Maximaal:              75 personen voor de lezing; 24 personen voor de excursie.
19.30 uur               Veldschuur open voor de lezing; start lezing 20:00 uur.
13.00 uur               Veldschuur open voor excursie; start excursie 13:30 uur.
15.30 – 16.00 uur   Einde excursie

Terug naar agenda

Lezing Hoe het veen verdween langs het Zwartewater

Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen, Netherlands