Landelijkse IJSvogeldag

Landelijkse IJSvogeldag

26 december 2021

  • Organisatie: Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek en Museum Natura Docet
  • Inschrijven bij: jelleharder@hetnet.nl

Derde Landelijke IJsvogeldag, zaterdag 26-2-2022 te Denekamp. Na het grote succes van de eerste Landelijke IJsvogeldag in Hilversum in 2019, gevolgd door de tweede dag in 2020 in Velp, wordt Denekamp de volgende locatie. Door de coronaproblemen is er in 2021 geen landelijke dag gehouden. De huidige situatie is niet gunstig maar ook onvoorspelbaar. Om positief naar de toekomst te kijken is besloten de derde Landelijke IJsvogeldag toch voor te bereiden.

Denekamp ligt in de regio Twente, vlakbij de grens met Duitsland.

De plaats is o.a. bekend door het oudste natuurhistorische museum van Nederland, Natura Docet, opgericht in 1911. Het museum is de locatie waar de landelijke dag op 26-2-2022 wordt gehouden.

Doel van de Landelijke IJsvogeldag is om ijsvogelonderzoekers, ijsvogeltellers en andere belangstellenden bijeen te brengen. Door het houden van een aantal verschillende presentaties vindt uitwisseling van kennis en informatie plaats, worden nieuwe contacten opgedaan. Het is de wens van de organisatie dat met voorrang mensen uit een brede regio rond Twente de dag kunnen bijwonen. Dit bericht wordt daarom eerder verspreid dan via de landelijke mogelijkheden.

Maak snel gebruik van deze ‘voorverkoop met gratis toegang’ en meld je zo snel mogelijk aan!

Aanmelden bij Jelle Harder, jelleharder@hetnet.nl

Vermeld ook je adresgegevens.

Doe dat zo spoedig mogelijk, maar liefst vóór 1 januari 2022. Nadere informatie volgt in januari.

Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek en Museum Natura Docet ondersteunen deze derde Landelijke IJsvogeldag.

Terug naar agenda

Landelijkse IJSvogeldag

Denekamp, Netherlands