Voedsel & Landbouw

Voedsel & Landbouw

Verduurzamen van de voedselketen, verbinden van consument en ondernemer en meer natuurinclusieve landbouw. Dit zijn belangrijke pijlers van Natuur en Milieu Overijssel binnen het thema Voedsel & Landbouw. 

Een duurzame voedselketen vraagt actie van de consument én van de producent. Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt hen daarbij. Enerzijds stimuleren we consumenten om duurzamere voedselkeuzes te maken en minder te verspillen. Anderzijds zetten we in op een vorm van landbouw die bijdraagt aan biodiversiteit, het sluiten van kringlopen en directe contacten tussen de boer en de consument. Het gaat daarbij zowel om de promotie van duurzame streekproducten als het uitwisselen van kennis en ideeën over wat duurzaam voedsel is.

Samenwerking

Binnen dit thema werken we onder andere samen met provincie Overijssel, LTO Noord,  Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, agrarische natuurverenigingen, GGD IJsselland en lokale vrijwilligersinitiatieven. 

Wil je meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw

(038) 4250975 E-mail LinkedIn
Profiel Peter Adema

Peter Adema

Projectleider Bomen, Groene Vrijwilligers en Gezondheid

(038) 4250995 E-mail LinkedIn