Zijn we dan nooit klaar?!

mei 31, 2022

Zijn we dan nooit klaar!?

 

In een discussie met enkele collega’s van een andere provincie kwam één van ons tot de conclusie dat het belangrijkste doel van zijn organisatie was zichzelf overbodig maken. Een nastrevenswaardig doel. Lange tijd is mijn visie op leidinggeven ongeveer vergelijkbaar geweest. Zelfsturing en een hoge eigen verantwoordelijkheid van medewerkers was én blijft daarbij uitgangspunt. De laatste tijd merk ik steeds meer dat het voor een organisatie essentieel is om juist wel over een soort leidinggevende te hebben. Verbindend én richtinggevend leiderschap is cruciaal juist in een platte netwerkorganisatie met een maatschappelijke missie.

 

Een vergelijkbaar proces voltrok zich bij ten aanzien van het belang van een organisatie als Natuur en Milieu Overijssel. Het is duidelijk dat we in een ander stadium zitten op weg naar een duurzaam en mooi Overijssel. Aandacht voor duurzaamheid is breed in ons beleid verankerd. Soms laat de uitvoering of ambitie nog wel wat te wensen over, maar gelukkig is een natuur- en milieuorganisatie geen roepende in een woestijn meer. Tegelijkertijd blijven onze menselijke behoeftes altijd een (potentiële) bedreiging vormen voor de natuur en het milieu. Het belang van natuur en milieu doet er dus altijd toe en het is goed als er organisaties zijn die dit belang vertegenwoordigen. En die de uitvoering daarvan versterken door mensen stimuleren zich in te zetten voor natuur en milieu.

 

Kortom, we zijn nooit klaar. En dat is maar goed ook.