Tijd voor dialoog?!

oktober 13, 2022

Tijd voor dialoog?!

Op 27 september hadden we een bijpraatsessie met Noelle Aarts met als thema “tijd voor actie!?”. Uit haar verhaal blijkt dat het naast tijd voor actie ook vooral tijd is voor een goede dialoog. Ik citeer: “Ook om problemen zoals klimaatverandering, de afname van biodiversiteit en de verschraling van de natuur het hoofd te bieden zijn we aangewezen op elkaar. Sterker nog: de kwaliteit van onze leefomgeving wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat zich tussen mensen afspeelt. De machtsstrijden, het gekrakeel, het intermenselijke gedoe, de onzekerheden, de ruzies tussen andersdenkenden maken dat actie vaak uit blijft, ook als de urgentie groot is. We krijgen het vooralsnog niet voor elkaar om tot overeenstemming komen over wat het juiste beleid is en het juiste gedrag, om de kwaliteit van onze leefomgeving te optimaliseren.”

 

Het was mooi om te zien hoe Remkes een week later dit advies ter harte nam met zijn inbreng over de stikstofcrisis. Hierin schetst hij een beeld van een groeiende kloof tussen de Randstad en het landelijk gebied. Zonder goede dialoog komen we niet verder. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we als uitgangspunt voor deze dialoog ons rekenschap geven dat we de wereld goed willen achterlaten voor onze kinderen en de generaties na hen. Voor sommigen lijkt het eigenlijk al te laat voor dialoog. Zo is het voor klimaatverandering al 5 over 12 en hebben boeren al genoeg verwijten gekregen. Beide beweringen zijn waar, maar brengen geen oplossing.

 

Toch is het naast dialoog, ook tijd voor actie. Er zijn zoveel mooie initiatieven op het gebied van groen, voedsel en energie dat we daar juist met volle vaart mee door moeten gaan. We kunnen laten zien dat het anders kan en bovendien dat samen met anderen echt resultaten kunnen worden geboekt. Rond dezelfde tijd was de opening van Ommermars. Een fantastische bewonersinitiatief dat we jarenlang hebben ondersteund. Het laat zien wat er allemaal kan als je ergens samen de schouders onder zet. Kortom, met samen praten en doen, komen we verder.