Taboes doorbreken

september 29, 2020

Taboes doorbreken

Onlangs kwam kernenergie opnieuw op tafel door een VVD-kamerlid, gevolgd door een minister van dezelfde partij. Los van mijn standpunt (ik ben tegenstander), vind ik het goed dat dergelijke onderwerpen een plek hebben in het maatschappelijke debat rond de energietransitie. Als je een keer voor een zaaltje staat, is er ook altijd iemand die over kernenergie begint. Ik probeer dan altijd op basis van feitelijke informatie te vertellen wat ik weet van kernenergie en hoe het een plek heeft gekregen in het klimaatakkoord (tot 2030 speelt het geen rol). Kortom, ik vind het goed dat geregeld schijnbare taboes worden doorbroken en er een discussie plaatsvindt op basis van feiten. Een vanzelfsprekende uitzondering hierop is als bepaalde groepen mensen op basis van hun geloof, afkomst of geaardheid worden weggezet, dat is geen taboe doorbreken, maar dat is respectloos.

Over de wijze waarop de discussie over kernenergie nu nieuwe energie krijgt, heb ik twijfels. Soms lijkt het gesprek over kernenergie een afleidingsmanoeuvre om geen stappen te hoeven zetten rond besparing en de introductie van zon- en windenergie. Maar we moeten echt nú serieus werk maken van de energietransitie. Natuurlijk betekent dit dat energieopwekking zichtbaarder zal worden in het landschap. Ik ben daarom blij dat we afgelopen week samen met Landschap Overijssel en Overijssels Particulier Grondbezit een wegwijzer “Energie in het Overijssels landschap” hebben kunnen aanbieden aan de gedeputeerde en de voorzitters van de regionale energiestrategieën in Overijssel.

Eigenlijk is ook deze wegwijzer taboedoorbrekend. Het is in Overijssel best mogelijk om te voldoen aan de afspraken van het klimaatakkoord tot 2030 zonder grote afbreuk te doen aan de kwaliteiten van het Overijssels landschap. Bij een goede aanpak kan de energietransitie zelfs bijdragen aan versterking van de kwaliteit in bepaalde gebieden. Dit vraagt van alle partijen, die betrokken zijn bij de regionale energiestrategieën, dat zij durven om over grenzen heen te denken en echt samen te gaan voor een groene energietransitie, waarbij de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld.