Stemmen!

maart 1, 2023

Stemmen!

De verkiezingen werpen hun schaduw vooruit. Alle partijen zoeken profiel en vaak gebeurt dat door naar anderen te wijzen. Hoewel ik een democraat in hart en nieren ben, luister ik vertwijfeld naar de grote trommels waarop wordt geslagen. Door al dat geroffel dreigen we het beeld te verliezen waar verkiezingen eigenlijk om gaan. Het waterschap, de provincie en 1e kamer spelen een belangrijke rol voor de toekomst van ons land. Helemaal als het gaat over klimaat, landbouw en natuur.

Voor mij is de centrale vraag of we durven te kijken naar de toekomst. In plaats van in de achterruitrijspiegel te kijken naar wat we willen behouden. Eigenlijk stemmen we voor toekomstige bewoners van ons land: voor onze kinderen en kleinkinderen. In welke wereld zullen zij straks leven? Onze keuzes van nu zijn bepalend voor de wereld van straks. Het is buitengewoon jammer dat deze toekomstige generaties nu nog niet kunnen stemmen. Daarom roep ik u op om voor hen te stemmen op 15 maart. Verdiep u in uw keuze, kijk door het tromgeroffel heen en stem voor de bewoners van de toekomst.