Samen denken we meer

november 8, 2021

Samen denken we meer

Samen kunnen we meer, dat is één van de dingen waar we bij Natuur en Milieu Overijssel voor staan. Ik geloof oprecht dat we samen verder komen dan wanneer partijen tegenover elkaar staan en uiteindelijk het recht van de sterkste geldt. Tegelijkertijd kan een te grote aandacht voor alles ‘samen doen’ ook verlammend werken. Want ‘samen’ betekent niet ‘met z’n allen’, niet met alle mogelijk betrokkenen. Daarom is het essentieel dat mensen zelf positieve acties ondernemen door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met groen in de wijk, het zelf opwekken van energie of autodelen.

 

Naast dat we samen meer kunnen, is het zo dat we ook samen meer weten en meer vinden. Dit is mooi en lastig tegelijk. Juist in de diversiteit van het gesprek zit vaak inspiratie, maar ook de kans op polarisatie en verlamming. Als ik met deze blik naar de klimaatconferentie in Glasgow kijk, word ik soms bedroefd. Het blijkt gemakkelijk voor alle partijen om in het eigen gelijk te blijven hangen. En dat terwijl we samen aan de slag moeten.

 

Ik vind het hoopgevend dat er steeds meer nieuwe vormen van democratie ontstaan om dergelijke patstelling te doorbreken. Ik denk bijvoorbeeld aan het burgerberaad. Dit instrument is gebruikt in de vorming van klimaatbeleid in Frankrijk. Burgers werden op basis van loting geselecteerd. En hebben ongeveer 150 voorstellen gedaan voor het klimaatbeleid in Frankrijk. Hierbij werden ze geholpen door deskundigen.

 

Natuurlijk is een burgerberaad niet zaligmakend en brand ik van ongeduld om gewoon aan de slag te gaan met de grote uitdagingen rond klimaat en biodiversiteit. Volgens mij kunnen samen denken en samen doen prima samengaan.