Ontkennen we klimaatverandering ontkenners!?

februari 28, 2019

Ontkennen we klimaatverandering ontkenners!?

Het is duidelijk verkiezingstijd, tenminste op twitter en in de krant. Lopend over de Brink in Deventer merk ik er nog weinig van. Het waterschap, de provincie en Eerste Kamer zijn niet de bestuurslagen waar bewoners echt voor warm lopen. Toch zijn, zeker het waterschap en de provincie, uitermate belangrijk voor de opgaven waar we de komende tijd voor staan. Het is duidelijk dat klimaatverandering daarbij één van de belangrijkste issues is. Het was dan ook goed om te zien dat in de meetup bij RTV Oost vrijwel alle partijen aangeven hier komende periode echt mee aan de slag te willen.

Landelijk lijkt het klimaatdebat te polariseren. Dat is natuurlijk niet erg als het gaat over de verdeling van de lusten en lasten of over de rol die de overheid moet spelen. Daarvoor zijn juist de ideologische verschillen tussen partijen essentieel. Het stoort me echter wel als het gaat over het tempo waarin we aan de slag moeten en als er uitspraken worden gedaan die het draagvlak bij bewoners en ondernemers ondermijnt. Ik heb echter goede hoop dat de klimaatmars van 10 maart in Amsterdam veel mensen op de been brengt en dat de politiek breed vertegenwoordigd is.

Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog steeds partijen zijn die klimaatverandering, of de menselijke invloed, daarop ontkennen. Toch denk ik dat het goed is om ook naar hen en hun achterban te luisteren. Zelf merkte ik dat ik toch wel wat moeite had met het bericht op nu.nl dat “Reacties waarin het ontkennen van klimaatverandering of de invloed van de mens daarop niet meer is toegestaan op NUjij. Alhoewel ik inhoudelijk helemaal achter de boodschap sta, blijft het naar mijn mening essentieel dat we met elkaar in gesprek blijven. Tegelijkertijd moeten we ons ook niet door een achterhaalde boodschap van ontkenners van klimaatverandering laten gijzelen en dus wel gewoon aan de slag gaan en tempo maken.

Matthijs Nijboer, directeur Natuur en Milieu Overijssel