Of of of en en?!

april 13, 2023

Of of of en en?!

Vandaag las ik een artikel over de film Paved paradise die sinds 6 april draait. Helaas heb ik deze film nog niet gezien, maar de kernboodschap is volgens het artikel dat biologische landbouw meer ruimte kost. Deze ruimte zou immers ten koste gaan van de natuur. Een interessante stellingname, die ik wel vaker hoor in discussies. Op zich lijkt mij dat er weinig tegen een intensieve en circulaire wijze van de productie van voedsel is. Echter vind ik de tegenstelling die in het artikel wordt neergezet een schijntegenstelling.

 

Op veel plekken in Nederland past een vorm van natuurinclusieve en grondgebonden landbouw prima, gegeven het bodem- en watersysteem en de nabijheid van natuurgebieden. Het zou wat mij betreft jammer zijn als we al deze gebieden geheel als natuur of landbouw zouden inrichten. Daarnaast zijn er gebieden die zich welllicht lenen voor intensievere productie van voedsel met een circulair karakter. Een mooi voorbeeld vind ik zelf ultramoderne glasbouw verwarmd door geothermie.

 

Laten we geen “of of”-tegenstelling creëren en de waarde van biologische landbouw erkennen. Er is een wijd palet aan voedselproductie mogelijk, waarbij we niet een erfenis afwentelen op toekomstige generaties. Laten we daarmee aan de slag gaan. Ook is het goed om na te denken wat we dagelijks eten. Een groot deel van het landgebruik door de landbouw wordt namelijk veroorzaakt door onze consumptie van dierlijke eiwitten, terwijl er steeds meer aantrekkelijke alternatieven zijn. Als deze alternatieven meer onderdeel zijn van ons dagelijks menu, komt er hier én elders meer ruimte voor natuurinclusieve vormen van voedselproductie.

 

Kortom, eet smakelijk!