“Nederland is af”

juni 11, 2021

“Nederland is af”

Ongeveer 10 jaar geleden was de algemene houding van ambtenaren en bewindspersonen dat Nederland wel zo’n beetje klaar was. Een mooi en geordend landje waar de ruimte goed was verdeeld. Het stond als een huis, waar het gezin als het ware nog jaren kon blijven wonen. Na 10 jaar later blijkt dat “huis” toch niet echt toekomstbestendig: gezinsuitbreiding, een veranderend klimaat en biodiversiteit vragen om aandacht.

 

Dat is duidelijk te merken in de discussie na de onzalige suggestie van het Economische instituut voor de bouw (EIB): kom, laten we een nieuwe stad bouwen boven Zwolle..!  Een dag later kan dit plan al de prullenbak in, want de gemeente, LTO en ook wijzelf voelen niks voor een dergelijke aanpak.

 

In het verleden was er nauwelijks ruimte voor inbreng van bewoners en andere belanghebbenden. De tekenaars op een ministerie of bij een gemeente bepaalden de ruimtelijke ordening en participatie was nog een vrijwel onbekend begrip. De uitdaging is hoe we een mengvorm vinden van deze oude traditie en vormen van participatie.

 

Een eerste denklijn kan als volgt zijn. In de traditionele polder van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kijken we wat we eigenlijk willen met Nederland of Overijssel. Hierbij kan het advies van burgerfora bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen. Bovendien is hier natuurlijk ook plek voor actieve bewoners die mee willen denken. Zoals je bij een huis meedenkt over of dat huis er wel of niet moet komen, en als ja, waar dan ongeveer. Als we willen weten wat bewoners willen, is bredere participatie nodig. Dan denken wij ook mee over de vraag hoe we het uitvoeren: het ontwerp van het huis, de gewenste omvang en de precieze plaats.

 

Ik ben erg benieuwd hoe we de handschoen de komende tijd oppakken. Vanuit NMO is onze koers helder. Wij zetten in op een leefomgeving waarin iedereen goed en duurzaam kan wonen, leven en werken. En we de gevolgen van ons handelen niet afwentelen op andere generaties of andere gebieden in de wereld. Zo willen we zorgen dat Nederland niet af is, maar wél toekomstbestendig!