Is de wereld veranderd?

maart 31, 2020

Is de wereld veranderd?

Ondanks de Corona-crisis gaat het werk door. We proberen zo goed en kwaad als het gaat ons werk op andere manieren te doen. Tegelijkertijd is er grote onzekerheid en soms ook groot persoonlijk leed. Oorspronkelijk was ik van plan afgelopen week de laatste hand te leggen aan ons meerjarenplan op basis van de input van vele mensen binnen en buiten Natuur en Milieu Overijssel. Ik merk dat het in mijn hoofd niet lukt om dit denkwerk over de lange termijn te combineren met de crisis op de korte termijn. Dit komt enerzijds door dat de huidige crisis allerlei acute vragen oproept om de boel zo goed mogelijk draaiende te houden. Anderzijds spelen vragen door mijn hoofd, net als bij vele anderen, hoe ziet de wereld eruit na deze Corona-crisis en wat betekent dat voor bijvoorbeeld Natuur en Milieu Overijssel? Wanneer ik af en toe zorg draag voor mijn frisse neus lijkt de wereld nog steeds hetzelfde, alleen wat rustiger dan daarvoor.

Ik hoor vele geluiden over een andere wereld na deze crisis. Aan de ene kant van het spectrum hoor ik mensen die vooral attenderen op de economische crisis die zal volgen en de mogelijke sociale gevolgen. Aan de andere kant zie ik initiatieven om het anders te gaan doen, net als bij de vorige crisis. Toen vond er een doorbraak plaats van allerlei initiatieven “van onderop” zoals bijvoorbeeld energiecoöperaties. Misschien hebben beide wel gelijk. Het zou in elk geval een grote winst zijn als we ook na de crisis elkaar op straat hartelijk blijven groeten en het liefst van iets dichterbij. Voor nu wens ik iedereen kracht om deze rare tijd het hoofd te bieden en bovenal een goede gezondheid.