Energie om door te gaan

februari 1, 2023

Energie om door te gaan

Afgelopen zaterdag was ik dagvoorzitter bij de Raadsacademie over klimaat en energiearmoede voor Twentse raadsleden. Bijna een jaar na de inval in Oekraïne was er een geheel andere agenda dan meestal bij dit soort bijeenkomsten. Dit keer geen discussie over het wel of niet plaatsen van windmolens in voor- of achtertuin. Maar vooral een gesprek over wat er gebeurde achter de voordeur van steeds meer mensen. RTV Oost schreef in september al over deze zorgen. Er kwamen indrukwekkende verhalen naar voren van mensen die het gewoon niet meer trekken, financieel maar soms ook psychisch.  Ze misten de energie om door te gaan.

De urgentie van energie besparen werd meer dan eens duidelijk. Voor veel mensen is dat een lastige situatie, hoewel er veel energie in gestoken wordt om hen te bereiken en te helpen. Vaak zijn het namelijk bewoners van huurwoningen en hebben zijzelf beperkte mogelijkheden om echt dingen aan te pakken. Bovendien is de drempel voor sommigen groot om hulp te zoeken. Zo ontstaat er een energiekloof tussen mensen die profiteren van allerlei subsidies en mensen die dat niet kunnen.

In de discussie bleek dat dit probleem niet eenvoudig is op te lossen, er is geen quick fix. Wel is er de overtuiging van velen dat juist samen met wijkbewoners aan de slag gaan, vanuit grote betrokkenheid en drive zeker ook energie kan geven. Alleen samen komen we verder.