Een hete winter!?

december 13, 2019

Een hete winter!?

Mijn opa kocht altijd de Enkhuizer Almanak. Even Googlen leert mij dat dit fascinerende boekje nog steeds jaarlijks wordt uitgegeven. Als kind kroop ik op de bank en las de verschillende verhalen in deze almanak. Het meest interessant vond ik de weersverwachting van het hele komende jaar. Het was mijn ‘smartphone’ als ik logeerde bij Opa en Oma. Een van de belangrijkste weersverwachtingen was natuurlijk de verwachting rond de kerst. Ik kon mijn geluk ook niet op toen ik op internet de voorspelling voor 2020 uit de Enkhuizer Almanak vond: “December 2019 begint zacht en wordt gedurende de maand steeds kouder. De maand begint betrokkenen nevelig, maar vanaf circa 15 december is er kans op nachtvorst en gedurende de laatste tien dagen van december is er kans op winterse neerslag. Een witte kerst is daardoor dan ook niet uitgesloten. Kortom, er is een reële kans op witte kerst, al is statisch gezien die kans een kleine 7%. Ik vrees echter een hete winter en dat heeft in dit geval niet zo veel te maken met de klimaatverandering, maar eerder met de traagheid van de landelijke politiek om moeilijke besluiten te nemen. Na een hete herfst met protesten van boeren en bouwers is er namelijk nog steeds geen zicht op echte fundamentele maatregelen rond het stikstofdossier. Met lichte verbazing las ik de aankondiging om rond de kerstdagen distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Ik vind het democratische recht van demonstreren echt belangrijk, maar dit lijkt mij toch echt te ver gaan en bovendien zeker niet bijdragen aan een oplossing van het probleem. We kunnen niet zonder landbouw met een toekomstperspectief. Dit toekomstperspectief is al eerder door velen naar voren gebracht: natuurinclusieve kringlooplandbouw waarbij boeren een goede boterham kunnen verdienen in evenwicht met de omgeving. Het is aan de overheid om hier richting aan te geven en dit samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties ter hand te nemen.

Er zijn goede plannen genoeg. Ik hoop en verwacht lef van boeren, natuurliefhebbers en overheid. Wellicht leidt dit wel eerst tot weerstand, maar zonder frictie geen vooruitgang. Kortom, ik hoop nog steeds dat de verwachtingen uit de Enkhuizer Almanak uitkomen en wens u een witte kerst.