Een andere naam …!?

juni 7, 2019

Een andere naam …!?

Soms merk ik dat onze naam, Natuur en Milieu Overijssel, riekt naar een vervlogen tijd, een soort sentiment uit de jaren ’70. Op dit gebied ben ik een pragmaticus, als een andere naam meer impact genereert vind ik het natuurlijk prima. Tegelijkertijd helpt het natuurlijk niet om constant van naam te verschieten. Volgens mij heeft iedereen nog steeds een beter gevoel bij de oude PTT, dan alle nieuwlichterij. Modieus is leuk, maar ook snel gedateerd.

Tijdens een interne sessie begin dit jaar zochten we naar onze echte speerpunten voor de komende tijd. Dit als een eerste gedachtenvorming voor een nieuwe strategie voor de komende jaren. Na een discussie waarin we verschillende zijwegen bewandelden kwamen we op de twee meest urgente opgaven voor de komende tijd: klimaat en biodiversiteit. Het laatste onderwerp werd – helaas – bevestigd door een recent VN-rapport. Kortom, we hadden duidelijk beet. Bij de uitwerking gaat het er bij ons natuurlijk om bewoners en bedrijven in staat te stellen om ook bij te dragen aan het oplossen van deze opgaven.

Toen we na afloop nog wat doorpraatten, ontstond het idee dat we deze prioriteiten ook zichtbaar naar buiten moesten brengen. We brainstormden over andere termen en geheel onverwacht kwamen daar de woorden Natuur (voor biodiversiteit) en Milieu (waar klimaat een belangrijk onderdeel vanuit maakt) uit. Dat we hiermee aan de slag moesten in Overijssel was al snel duidelijk.

Met vriendelijke groeten,

Matthijs Nijboer, directeur Natuur en Milieu Overijssel