De kracht van nieuwe energie!

oktober 9, 2018

De kracht van nieuwe energie!

Landelijk roert het klimaatdebat zich. De vraag over wie de lusten en de lasten dragen dreigt een negatieve ondertoon te krijgen. Het is duidelijk dat we voor een enorme uitdaging staan om enerzijds ons aan te passen aan te klimaatverandering en anderzijds te zorgen dat deze klimaatverandering binnen de perken blijft. Het is duidelijk dat er hierdoor voor verschillende groepen verschillende lusten en lasten ontstaan. Deze terechte constatering zou moeten leiden tot het nadenken over een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten en juist niet het vooruit schuiven van de energietransitie. Op deze wijze schuiven we de lasten zeker door naar toekomstige generaties en zijn we bovendien als land niet in staat om goed van de lusten te profiteren.

Het is mooi om te zien dat in contact met jongeren dergelijke vraagstukken minder een rol spelen. Zij vinden het logisch dat er wat gedaan moet worden tegen de klimaatverandering en willen graag nadenken over hoe dit op een goede wijze plaatsvindt. Ik vind het dan ook wezenlijk dat we jongeren betrekken bij de beslissing rond nieuwe energie. Dit doen we komend jaar met een groot aantal middelbare scholen in Overijssel en tijdens de Dag van de Duurzaamheid lezen er 200 voorlezers voor op Overijsselse basisscholen over nieuwe energie. Zo geeft de nieuwe generatie kracht aan nieuwe energie.

Met vriendelijke groeten,

Matthijs Nijboer, directeur Natuur en Milieu Overijssel