Adviseurs van de toekomst

Adviseurs van de toekomst

Wie kan er nou beter adviseren over de toekomst dan de jeugd! Bedrijven zijn op zoek naar toekomstgerichte adviezen. Jongeren zíjn de toekomst en hebben heel veel ideeën over hoe die er uit zou moeten zien. Natuur en Milieu Overijssel brengt vraag en aanbod bij elkaar met het project ‘Adviseurs van de Toekomst’.

Adviseur van de Toekomst zijn is serious business. Het gaat om echte opdrachtgevers met een serieuze vraag, bewust aan jongeren gesteld. In de afgelopen jaren hebben 150 klassen aan een opdracht gewerkt!

“Ieder jaar zoeken we een thema dat er toe doet. Ruimte voor Vecht bijvoorbeeld toen Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Zwolle de Vecht verbreedden, bood dat kansen voor bijvoorbeeld natuur en toerisme, voor economie en landbouw, voor de leefbaarheid. Het is heel interessant jongeren te betrekken bij het nadenken daarover. Bij het opwekken van nieuwe energie in Overijssel is dat niet anders. Of wat dacht je van de waterveiligheid in de IJssel-Vechtdelta. De regenbuien zijn steeds heftiger, hoe gaan we dat te lijf?”

Alma streefkerk, Natuur en Milieu Overijssel

Adviseurs van de Toekomst krijgt naar buiten toe altijd aandacht tijdens de grote slotmanifestatie in het provinciehuis, waar de leerlingen hun plannen pitchen. Maar achter dat voor het publiek zichtbare stuk, schuilt een veel groter onzichtbaar systeem. Alma: “Leerlingen krijgen een opdracht uit hun eigen leefomgeving en over thema’s die er voor hen en hun toekomst toe doen. Ze krijgen ruimte om zelf initiatieven en beslissingen te nemen. Ze moeten zélf op onderzoek uit, spreken de echte experts, ontwikkelen daardoor een vakoverstijgende, onderzoekende houding. Dat maakt ze maar wat trots op hun eigen werk.”

      

Meer dan antwoorden

Hoe beschermen we ons drinkwater, nu wel duidelijk is dat onkruidbestrijdingsmiddelen de kwaliteit van ons grondwater aantasten.
Door bewoners te vertellen hoe ze onkruid anders kunnen bestrijden.

Hoe wijzen we recreanten op de toeristische aspecten van de Vecht?
Door fietsroutes te ontwikkelen. Door quizvragen op bierviltjes met op de achterkant het antwoord.

Hoe wekken we duurzame energie op?
Met draagvlak voor wind en zon, dus door de winst in de gemeenschap te delen.

Dat zijn drie vragen met de antwoorden die er uit kwamen.

“Maar los van die antwoorden, er zijn heel veel klassen van het voortgezet onderwijs met die vraagstukken in de weer geweest. Dat vergeten ze hun hele leven niet meer! Het thema van 2019 is daarom ook zo mooi gekozen: gezond en duurzaam voedsel. Dat gaat over voedselketens en eiwittransitie, maar ook over de boer als buur, de stal van de toekomst en jong leren eten. Leerlingen van middelbare scholen die meedoen, adviseren dus eigenlijk over hun eigen toekomst. Nu erover nadenken, straks zelf misschien wel uitvoeren!”

Alma streefkerk, Natuur en Milieu Overijssel

Wil je meer weten?

Profiel Ilse Jansen

Ilse Jansen

Projectmedewerker Educatie & Communicatie