Zwolle krijgt bloemenlint ter grootte van twee voetbalvelden

april 16, 2020

Zwolle krijgt bloemenlint ter grootte van twee voetbalvelden

Zwolle is een gigantisch bloemenlint rijker! En dat heeft de Overijsselse hoofdstad te danken aan maar liefst 131 buurtinitiatieven, scholen, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Op initiatief van Groene Loper Zwolle zaaiden zij op de Dag van de Aarde (22 april) een bloemenlint in ter grootte van ongeveer twee voetbalvelden! Een paradijs voor bijen, vlinders en andere insecten. En dat het er prachtig uitziet is natuurlijk mooi meegenomen. Naast Zwolle werd er ook gezaaid in Losser, Oldenzaal en Enschede. 

De deelnemers van de zaaiactie zaaiden gezamenlijk zo’n 12.000 m2 in, verdeeld over boomspiegels, buurttuinen, perkjes en braakliggende stukken grond door heel Zwolle. Om het bloemenlint zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de Zwolse bijen, vlinders en andere insecten heeft de Groene Loper gekozen voor een heus Zwols inheems zaadmengsel, met zaadjes van onder andere de Gewone Margriet, de Gele Morgenster en de Circhorei.

De Gele Morgenster is één van de soorten die ingezaaid worden


Zaaien in tijden van corona
Halverwege de voorbereidingen van het bloemenlint ging Nederland vanwege corona op slot en werd het spannend of de zesde editie van deze zaaiactie nog wel doorgang kon vinden. Want: hoe krijgen we die grote zadenpakketten bij alle deelnemers, als ze ze niet kunnen komen halen? En wil en kan iedereen nog wel meedoen?

Een overbodige zorg, zo bleek. Met wat teamwork op afstand en de fantastische inzet van aantal vrijwilligers die de zadenpakketten veilig aan huis afleverden, kon de zaaiactie gewoon doorgaan. Sterker nog: met 131 deelnemende partijen die 12.000 m2 gaan inzaaien, mogen we zelfs spreken van een recordeditie! En dat we het aantal zaaiers moesten uitdunnen tot twee à drie per organisatie, om de RIVM regels te kunnen waarborgen, nemen we dan maar voor lief.

Eerdere editie van het zaaien van het bloemenlint (foto door Marjan van Houwelingen)

Bloemenlinten elders in de provincie
Ook de Groene Lopers in Losser, Oldenzaal en Enschede deden mee aan het bloemenlint. Dit was een groot succes! In Losser en Oldenzaal hebben 228 bewoners samen voor 23 hectare aan bloemen gezaaid in hun eigen tuinen en op eigen erven. Dit zijn wel 26 voetbalvelden! In Enschede hebben zo’n 100 bewoners 7.500 m2 aan bloemenlint ingezaaid, zowel in particuliere tuinen als op gemeentegrond.

Bloemenlint
Een bloemenlint is een aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee is er in de steden extra voedsel te vinden voor bijen en alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke uitstraling.

Groene Loper Overijssel
In heel Overijssel maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn provincie Overijssel, IVN Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel.

Het bloemenlint en Groene Loper worden mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Enschede, Losser en Oldenzaal.

Meer weten?