Zalkerbos: herstelwerkzaamheden

januari 25, 2022

Zalkerbos: Herstelwerkzaamheden

In 2016 is het Zalkerbos met 3 hectare uitgebreid en zijn nieuwe bomen aangeplant. Helaas is toentertijd een fout gemaakt met de levering van het plantmateriaal; in plaats van de gladde iep is de Siberische iep geplant, een uitheemse soort. Om te voorkomen dat deze soort een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van dit unieke bos moet deze soort worden verwijderd. Op dit moment vindt overleg plaats tussen provincie, gemeente en aannemer hoe dit moet gebeuren. Zodra de aanpak en de start van de werkzaamheden bekend is, informeert de gemeente hierover.

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen