Subsidie beschikbaar training aan kringloopcentra

april 1, 2021

Subsidie beschikbaar training aan kringloopcentra

Goed nieuws! We hebben een subsidie gekregen om een training Kunststofherkenning op te zetten. Deze bieden we aan aan medewerkers van kringloopcentra en praktijkbegeleiders van pro/vso-scholen in de regio Zwolle. Dit doen we samen met het Polymer Science Park en Stichting Kringloop Zwolle vanuit het circulair ambachtsnetwerk WaardeRing.

 

Waarom is een training belangrijk?

Een goede verwerking van goederen begint met de juiste kennis bij de juiste mensen. Iemand die werkt bij een kringloopwinkel of milieubrengstation moet in de ingeleverde producten de verschillende soorten kunststoffen gemakkelijk herkennen. En vervolgens bepalen welke goederen op welke manier verwerkt moeten worden. Ook praktijkbegeleiders van Arbeidstrainingscentra van praktijkonderwijs en vso zijn gebaat bij een dergelijke training. Zo kunnen zij leerlingen gerichter vaardigheden aanleren voor deelname aan de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

 

Voor Kringloopcentra…

We starten met een training bij kringloopcentra van Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus en Noggus (Staphorst, Ommen, Dalfsen, Hasselt). Vervolgens oefenen deze medewerkers een jaar lang in de praktijk. De resultaten daarvan monitoren we. Dit maakt het voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker om dit vak te leren. Want de werkomgeving binnen het kringloopbedrijf is een beschermde omgeving. We ontwikkelen de training met de kennis en inzet vanuit Polymer Science Park en met andere partners van WaardeRing.

 

… arbeidstrainingscentra en andere organisaties

Ook onderzoeken we hoe we deze training in kunnen zetten in arbeidstrainingscentra. Het gaat om praktijkscholen en speciale middelbare scholen, die betrokken zijn bij WaardeRing. Hierna evalueren we of en hoe de training interessant kan zijn voor andere kringlopen en organisaties in Overijssel.

 

Waardevolle training nu en in de toekomst

Een goede verwerking van goederen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de kringloopbedrijven zelf. Zijn de medewerkers beter in staat zijn om onderscheid te maken in wat echt afval is? En welke materialen nog een nieuwe toepassing kunnen krijgen? Dan kan het kringloopbedrijf meer waarde halen uit de spullen die ze binnenkrijgen en vervolgens meer spullen aannemen. Daarmee ontstaat er meer ruimte voor structurele arbeidsplaatsen voor sociale doelgroepen. Een gedegen training is een sterk middel om dit te realiseren.

 

Subsidie van Provincie Overijssel

De subsidie is verstrekt vanuit de Arbeidsmarktregeling van de Provincie Overijssel.  Het is onderdeel van het project “Waardevolle verwerking van kunststofstromen – Verkenning en doorontwikkeling voor hoogwaardige toepassing van harde kunststoffen uit consumentengoederen” binnen het regiodealproject Dutch Circulair Polymer Valley.

Meer weten?