Kennisfestival Lokale Energie Overijssel

december 19, 2019

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel

Op donderdag 13 februari vindt hét Kennisfestival Lokale Energie Overijssel plaats. Een dag die volledig in het teken staat van de energietransitie en de partijen die op lokaal niveau het verschil kunnen maken, zoals lokale energie initiatieven, overheden en netbeheerders.

Maak kennis met de wereld van de energietransitie en ga met Tijs de Bree (gedeputeerde Energie en Milieu) en Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) in gesprek over hoe we de ambities voor Overijssel kunnen realiseren en welke rol participatie daarin heeft. Kortom, ben je betrokken bij de energietransitie in Overijssel, dan is dit een dag die je niet wilt missen!

Speciale gastspreker is Mark van Baal (Follow This). Mark heeft een missie: klimaatverandering stoppen door te zorgen dat de olie-industrie grootschalig gaat investeren in duurzame energie, te beginnen bij Shell. Hij is het bewijs dat je als individu het verschil kunt maken! Zijn motto: “Think different and just do it!”

Er is beperkt plek, klik hier om je aan te melden!


Wanneer
Donderdag 13 februari 2020,
vanaf 15.30 tot 21.45 uur

Waar
Regiokantoor Enexis,
Marsweg 5a te Zwolle

Programma

15.30u – Inloop met koffie en thee
16.00u – Welkom door presentator André van der Zee
16.30u – Energy-Pitch 2020: wie is het succesvolste Overijsselse energie-initiatief?
17.00u – Workshopronde
18.00u – Pauze met vegetarisch buffet
19.30u – Inleiding door Mark van Baal: Think different and just do it!
20.15u – Prijsuitreiking winnaar Energy-Pitch 2020
20.30u – Workshopronde
21.45u – Afsluiting met een drankje

Workshops

Tijdens de workshops delen mensen uit de praktijk hun kennis en ervaringen. De workshops zijn informatief, meestal interactief en worden vanuit verschillende invalshoeken gegeven, o.a. door lokale initiatieven, adviseurs en overheden.

 

 • Workshop ronde 1: 17:00-18:00u

  1. De financieringsmogelijkheden voor energieprojecten op een rij.
   Je wilt als energie-initiatief een energieproject starten, maar je hebt geen startkapitaal. In deze sessie krijg je informatie over de verschillende financieringsmogelijkheden die er zijn (o.a. LEI- subsidie, SDE, PCR etc.) om projecten op te starten. Daarnaast lopen energiecoöperaties in de ontwikkelfase van grotere projecten tegen allerlei financiële hobbels aan, zoals het openen van een bankrekening, het krijgen van leningen, enz. Wat zijn de ondersteuningsmogelijkheden in Overijssel en wat kan een gemeente hierin betekenen?
   – Wilma Paalman (Initiatieven Makelaar Overijssel)
  2. Samenwerking gemeente en lokaal initiatief: wat gaat goed en wat kan beter?
   Wetenschap ontmoet praktijk! Wat is de relatie tussen gemeente en lokaal energie-initiatief? Wat mogen ze van elkaar verwachten? Wat gaat goed en wat kan beter? Op basis van de resultaten van een promotieonderzoek naar Friese energiecoöperaties en de ondersteuning door gemeenten gaan we met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen lokaal initiatief en gemeente. Daarbij is er niet alleen aandacht voor wat een gemeente al dan niet (goed) kan doen, maar ook hoe je als initiatief je succes (deels) in eigen hand hebt.
   – 
   Beau Warbroek (adviseur energietransitie Tauw)
   – 
   Gerard Brakkee (Groen Gebogen Dalfsen en Initiatieven Makelaar Overijssel)
  3. Samenwerking tussen coöperaties en projectontwikkelaars
   Het is van doorslaggevend belang dat energiecoöperaties en projectontwikkelaars goed samenwerken. Alleen dan kunnen we de ambitie van 50% hernieuwbare energie in eigendom van de lokale omgeving waarmaken, en daarmee voldoende wind- en zonne- energie realiseren. In deze sessie delen coöperaties en ontwikkelaars de ins en outs van hun onderlinge samenwerking. We bespreken de rolverdeling, zowel organisatorisch, financieel als cultureel.
   – Kristiaan Blokzijl (Engie Services)
   – Jaap Baarsma (Blauwvinger Energie, ex-directeur Holland Solar)
   – Michiel Mulder (projectmanager energie, Natuur en Milieufederatie Groningen)
  4. Energie-infrastructuur van nu naar 2050
   Netbeheerders spelen een cruciale rol in het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord. Deze sessie geeft een inkijkje waar netbeheerders, en (in)direct ook energie-initiatieven mee te maken hebben. Zoals het betrouwbaar houden van het elektriciteitsnet, hoe grootschalige opwek daarin past en hoe ze omgaan met data en participatie van de omgeving.
   – Gertjan Mulder (senior-partner Energietransitie Enexis)
   – Robbert Cornelissen (adviseur energietransitie Coteq)
  5. Wat kun je als lokaal energie-initiatief met energiebesparing?
   Veel lokale initiatieven zetten in op duurzame energieopwekking, maar stap 1 in de energietransitie is energiebesparing. Aan wat voor soort van projecten kun je zoal denken en wat zijn geslaagde aanpakken en samenwerkingen? Twee energie initiatieven geven een toelichting op wat zij doen en gaan met u in gesprek over de mogelijkheden.
   – Henk Kasper (Deventer Energie Coöperatie)
   – 
   Helga Sasbrink (st. Duurzame Energie Wierden-Enter)
  6. Als initiatief aan de slag met elektrische deelmobiliteit
   Een grote energieverbruiker is onze mobiliteit. Elektrische deelmobiliteit zorgt dat duurzamer rijden voor iedereen toegankelijk wordt, en geeft mogelijkheden voor opslag van energie. Hoe trek je dit als initiatief, waar moet je op letten en wat is er al beschikbaar? Lochem Energie heeft hiermee geëxperimenteerd en deelt nu haar kennis.
   – Tonnie Tekelenburg (Emovia, Lochem Energie en MobiliteitSamen)
  7.  Aardgasvrije wijken, de rol van lokale initiatieven
   We moeten van het aardgas af. Gemeenten maken plannen voor aardgasvrije wijken, welke rol kun je hier als initiatief in pakken?
   Je krijgt basisinformatie om als initiatief met de warmtetransitie aan de slag te gaan, van het aanbieden van warmtescans naar de keuze voor een wijkwarmtesysteem. HIER Opgewekt vertelt welke informatie en tools beschikbaar zijn. Aan de hand van voorbeelden uit Wageningen, Groningen en Holten bespreken we de rol van lokale initiatieven: Wat kun je doen, hoe start je en hoe werk je hierin samen met de gemeente?
   – Tijmen Klip (kennis en innovatie HIER Opgewekt)
   – Koos Lamme (Initiatieven Makelaar Overijssel)

 • Workshop ronde 2: 20:30-21:30u

  1. Workshop voor overheidsbestuurders
   De energietransitie is een enorme uitdaging, met concrete doelstellingen voor 2023, 2030 en 2050. Als bestuurder speelt u een cruciale rol. Het is een complex proces waarbij belangen, emoties, participatie en lef een grote rol spelen. Welke stip zet je op de horizon, en wat betekent dat voor de rol die je neemt als overheid, en de keuzes die je nu maakt als bestuurder? Een interactieve workshop voor bestuurders.
   – Tijs de Bree (gedeputeerde Energie, Milieu en Arbeidsmarkt)
   – Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel)
  2. Samenwerking gemeente en lokaal initiatief: wat gaat goed en wat kan beter?
   Wetenschap ontmoet praktijk! Wat is de relatie tussen gemeente en lokaal energie-initiatief? Wat mogen ze van elkaar verwachten? Wat gaat goed en wat kan beter? Op basis van de resultaten van een promotieonderzoek naar Friese energiecoöperaties en de ondersteuning door gemeenten gaan we met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen lokaal initiatief en gemeente. Daarbij is er niet alleen aandacht voor wat een gemeente al dan niet (goed) kan doen, maar ook hoe je als initiatief je succes (deels) in eigen hand hebt.
   – Beau Warbroek (adviseur energietransitie Tauw)
   – Gerard Brakkee (Groen Gebogen Dalfsen en Initiatieven Makelaar Overijssel)
  3. Samenwerking tussen coöperaties en projectontwikkelaars
   Het is van doorslaggevend belang dat energiecoöperaties en projectontwikkelaars goed samenwerken. Alleen dan kunnen we de ambitie van 50% hernieuwbare energie in eigendom van de lokale omgeving waarmaken, en daarmee voldoende wind- en zonne- energie realiseren. In deze sessie delen coöperaties en ontwikkelaars de ins en outs van hun onderlinge samenwerking. We bespreken de rolverdeling, zowel organisatorisch, financieel als cultureel
   – Kristiaan Blokzijl (Engie Services)
   – Jaap Baarsma (Blauwvinger Energie, ex-directeur Holland Solar)
   – Michiel Mulder (projectmanager energie, Natuur en Milieufederatie Groningen
  4. Energie-infrastructuur van nu naar 2050
   Netbeheerders spelen een cruciale rol in het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord. Deze sessie geeft een inkijkje waar netbeheerders, en (in)direct ook energie-initiatieven mee te maken hebben. Zoals het betrouwbaar houden van het elektriciteitsnet, hoe grootschalige opwek daarin past en hoe ze omgaan met data en participatie van de omgeving.
   – Gertjan Mulder (senior-partner Energietransitie Enexis)
   – Robbert Cornelissen (adviseur energietransitie Coteq)
  5. Wat kun je als lokaal energie-initiatief met energiebesparing?
   Veel lokale initiatieven zetten in op duurzame energieopwekking, maar stap 1 in de energietransitie is energiebesparing. Aan wat voor soort van projecten kun je zoal aan denken en wat zijn geslaagde aanpakken en samenwerkingen? Twee energie initiatieven geven een toelichting op wat zij doen en gaan met u in gesprek over de mogelijkheden.
   – Henk Kasper (Deventer Energie)
   – Helga Sasbrink (st. Duurzame Energie Wierden-Enter)
  6. Betrekken van bewoners bij je energie-initiatief. Hoe krijg je ze mee?
   Als coöperatie wil je dat inwoners van jouw gemeente een goed beeld hebben van wat jullie doen. Zo krijg je meer klanten of leden en draagvlak voor je initiatief. Dat lukt alleen met heldere communicatie. Verhalen over smeltende poolkappen werken niet echt motiverend, maar wat werkt wel? In deze workshop krijg je tips en trucs van Opgewekt Rijssen en docenten communicatie van Hogeschool Windesheim. Praktische tips worden gedeeld, zodat je met bruikbare inzichten direct aan de slag kunt.
   – Raoul Teeuwen  (Opgewekt Rijssen)
   – Igor ter Halle en Pascal de Vries (docenten communicatie Hogeschool Windesheim)
  7. Werken aan bewustwording: maak kennis met WE-EnergyGameHoe neem je mensen mee in de energie-opgave van hun gemeenten? Er zijn verschillende instrumenten om met bewoners in gesprek te gaan. WE-EnergyGame geeft inzicht in de belangen en afwegingen (Mens, Planeet, Productie, Balans, Winst, Regelgeving). Speel hier de Hellendoornse variant. Andere methoden, zoals de Friese Energiemixmethode, focussen meer op de verschillende energiesoorten of ruimtelijke effecten. Wanneer gebruik je welk instrument?
   – Frans Brughuis en Edwin Bronts (Platform Duurzaam Hellendoorn)
   -Timo Veen (Initiatieven Makelaar Overijssel) 

Wil je meer informatie?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Projectleider Energie & Duurzaamheid