Informatieve avond over boerenlandvogels

Informatieve avond over boerenlandvogels

3 maart 2020
19.30

  • Organisatie: KNNV afdeling Vriezenveen
  • Meer informatie: webmaster@vriezenveen.knnv.nl

Wat : Informatieve avond over boerenlandvogels o.a. de Patrijs

Met : Ben Koks e n Elvira Werkman

Waar : Theaterzaal in het Punt Vroomshoop (vrij entree)

Burgemeester Koetjestraat 2-4, 7681 ZP Vroomshoop

Wanneer : Dinsdag 3 maart 2020 om 20 uur

(inloop met koffie vanaf 19:30 uur)

Voor : Iedereen die geeft om boerenlandvogels en vogels in het algemeen.

De populatie van weide- en akkervogels staat onder druk.

De Provincie Overijssel is van mening dat herstel noodzakelijk is.

De gemeente Twenterand zet zich in voor verbetering van de biodiversiteit en heeft “Twenterand bloeit” gestart. Ook werkt de gemeente met het project “Wies met de Patries”

Ben Koks houdt zich sinds 1972 met vogelonderzoek en -bescherming bezig, in toenemende mate als het om akkervogels gaat. Mede door zijn toedoen werden nieuwe beschermingsmaatregelen in het overheidsbeleid opgenomen, zoals natuurbraak, wintervoedselveldjes en vogelakkers.

Ben Koks

Volgens Ben Koks zijn akkerranden alleen niet genoeg om akkervogels als patrijs, veldleeuwerik of geelgors te redden. Een verandering is nodig in ons landbouwsysteem.

In zijn lezing komt aan de orde wat we kunnen leren van de ecologie van akkervogels als patrijs, grauwe kiekendief, veldleeuwerik en bijvoorbeeld ortolaan.

Niet terug naar het verleden, maar juist een doorkijk naar de landbouw van de toekomst. Natuurlijk zal Ben Koks ook aandacht besteden aan zijn onderzoek naar Kiekendieven.

Elvira Werkman

Elvira Werkman heeft in het boek “De man op de dijk” geschreven over het werk van de Werkgroep Grauwe Kiekendief en de mensen daaromheen. Zij zal op deze avond stukjes uit het boek of een gedicht voorlezen.

Nadere informatie

Deze avond wordt georganiseerd door KNNV, afdeling Vriezenveen en Milieuraad

Den Ham-Vroomshoop. Neem voor nadere informatie contact op met Gerrit Schepers van KNNV Vriezenveen per email: webmaster@vriezenveen.knnv.nl of de website van KNNV afdeling Vriezenveen.

 

Terug naar agenda

Informatieve avond over boerenlandvogels

Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 Vroomshoop, Netherlands