We leven op de pof en dat moet anders!

november 24, 2019

We leven op de pof en dat moet anders!

Op 29 juli dit jaar hadden we met z’n allen alle bronnen opgebruikt die de aarde ons jaarlijks geeft. De rest van het jaar leven we dus op de pof bij toekomstige generaties of wentelen we de gevolgen af op onze natuur. Voor Nederland was deze datum al op 14 april. Het is duidelijk dat dit een onhoudbare situatie is. Dit geldt voor de klimaatverandering, maar ook voor biodiversiteit. In allerlei rankings rond natuur en milieu bevindt Nederland zich onderaan.

Het stikstofdebat is op zijn minst bevreemdend. Partijen bestrijden elkaar op de millimeter, terwijl duidelijk is dat zowel voor landbouw als voor de natuur grote stappen nodig zijn. Onze omgang met de natuur is uitermate problematisch en de landbouw speelt daarin een belangrijke rol. Het huidige pad dat de landbouw is in geslagen is onhoudbaar. Hoewel vrijwel alle deskundigen het hierover met elkaar eens zijn, lijkt het voor de politiek onmogelijk om een richting te kiezen die echt bijdraagt aan een toekomstbestendig perspectief voor natuur én landbouw. Tegelijkertijd waren de eerste tekenen in deze kabinetsperiode hoopvol: het ministerie kwam met een, wat abstracte, visie rond kringlooplandbouw en we hebben met onder andere natuur- en landbouworganisaties een deltaplan biodiversiteit opgesteld.

De rijksoverheid hoort richting te geven en te zorgen voor een toekomst waarin we niet op de pof leven. Dit kun je niet van individuele bewoners of ondernemers alleen verwachten. Je zou verwachten dat met alle bovenstaande seinen op groen, de regering met plannen komt die bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland en een lonkend perspectief voor de landbouw. In plaats daarvan komt er een poldercompromis waarin 100 km/u lijkt te zijn uitgeruild met een pleidooi voor een mogelijke herziening van N2000 doelen en gebieden in Nederland. Drie weken geleden werd door diezelfde regering aangegeven dat deze herziening geen begaanbare en haalbare weg is. Zo strooit de regering zand in de ogen van iedereen die zich bezighoudt met landbouw én natuurbeheer.  Het enige lichtpuntje voor mijzelf is dat ik iets minder op de pof zal leven nu mijn snelheid met de auto begrensd wordt tot 100 km/u.