Voedsel in tijden van oorlog

maart 15, 2022

Voedsel in tijden van oorlog

Elke dag komen de afschuwelijke beelden van de oorlog in Oekraïne voorbij. Vele mensen op de vlucht voor een oorlog die alleen maar verliezers kent. Ik vind het lastig om een dergelijke oorlog aan te grijpen als argument voor de noodzakelijke veranderingen rond voedsel en energie in ons eigen land, dat lijkt namelijk nogal opportunistisch. Toch kan ik de verleiding niet weerstaan om enige duiding te geven.

 

Wat zijn de gevolgen van de oorlog voor de rest van de wereld en voor Nederland? Die lijken onder andere te liggen bij voedselvoorziening, omdat Oekraïne bekend staat als een land met een hoge graan- en maisproductie. Een logische reflex vanuit Nederland lijkt te zijn dat we meer voedsel moeten gaan produceren, zoals je ziet in het programma van Nieuwe Oogst.

 

Ons land is namelijk op dit moment prima ingericht voor intensieve landbouw. Tegelijkertijd weten we dat er negatieve effecten hiervan zijn op onze leefomgeving en de natuur. In het regeerakkoord staat niet voor niets: “We brengen natuur en landbouw in balans door de transitie naar kringlooplandbouw voort te zetten…”.

 

Een belangrijke oorzaak van dit verstoord evenwicht is de productie van dierlijke eiwitten voor de wereldmarkt. Voor deze productie van vlees- en melkproducten importeren we grote hoeveelheden voedingsstoffen voor onze dieren. Bovendien is ook de productie van gras, graan en maïs in Nederland voornamelijk gericht op dierlijke consumptie. Tegelijk met de oproep om komende tijd iets minder gas te stoken, is een oproep tot minder consumptie van dierlijke eiwitten gewenst. Het kan tenslotte best wat onsjes minder…