Samen voor ons eigen!

november 12, 2018

Samen voor ons eigen!

Terwijl de zon lange schaduwen maakt, roept het najaar mij op tot een moment van reflectie. In onze missie staat als eerste het woord ‘samen’. Voor mij raakt dit ook de essentie van de opgaven waar we voor staan rond bijvoorbeeld biodiversiteit en klimaatverandering. Dergelijke problemen kun je niet alleen oplossen. Hier kun je alleen samen verder komen. Ik merk ook dat ‘samen’ in de cultuur van Overijssel zit. “Samen werkt beter”, “Natuur voor elkaar” en “Nieuwe energie Overijssel” zijn hier hele kenmerkende uitingen van.

Samen roept ook een directe tegenspraak op. Deze komt mooi tot uitdrukking in de leus die Van Kooten en De Bie jaren geleden introduceerden “Samen voor ons eigen!”. We doen het samen zolang het ons belang dient. Het is een kunst om dit soort ‘samen’ te overstijgen. Je bewust zijn van de belangen van de ander en je eigen belang ter discussie kunnen stellen en uiteindelijk de gezamenlijk ambitie boven die van jezelf plaatsen. Best lastig soms, maar volgens mij essentieel willen we uiteindelijk samen met inwoners, bedrijven en overheden werken aan een mooi en duurzaam Overijsel.

Met vriendelijke groeten,

Matthijs Nijboer, directeur Natuur en Milieu Overijssel