Plannen maken !?

december 17, 2020

Plannen maken !?

Als Nederlanders zijn we erg goed in samen plannen maken. We waren één van de eerste met plannen over de inrichting van ons land en ook ons Nationaal Milieubeleidsplan was een mondiaal voorbeeld van aandacht voor het milieu. Zelfs recent zag je Rutte bij de VN ons klimaatakkoord met grote trots toelichten. Soms laat de uitvoering echter wel te wensen over; zo kun je niet echt zeggen dat we koploper zijn op het voorkomen van klimaatverandering.

Ook individueel zijn we goed in plannen maken. We plannen onze vakantie, denken na over onze loopbaan en zijn tijdens de zomervakantie al bezig met de kerst. Maar dit jaar is alles anders: gespannen kijken we telkens naar persconferenties van Rutte over hoe ons leven er de komende weken uit zal zien. Kortom, we moeten improviseren in lastige omstandigheden.

Zomaar wat improviseren leidt snel tot chaos. Het is belangrijk om eerst de vraag te stellen: wat vind ik nu echt belangrijk? Welke waarden zijn voor mij cruciaal? Als je een antwoord hebt op deze vraag, kun je opnieuw nadenken over hoe je bijvoorbeeld dit jaar kerst kunt invullen, ondanks alle beperkingen. Eigenlijk geldt hetzelfde voor organisaties. Als je weet welke waarden centraal staan, is het ook in lastige tijden makkelijker om koers te houden. Het is fijn om te merken dat veel medewerkers binnen NMO dit ontzettend goed oppakken. Waardengedreven improviseren zou je dit kunnen noemen.

Nu ik hoop dat iedereen een wellicht geïmproviseerde, maar vooral waardevolle kerstperiode zal beleven. En ik wens u naast een witte kerst, ook een groen en mooi 2021.