Kennisbank Duurzame Energie Overijssel

Kennisbank Duurzame Energie Overijssel

Met deze kennisbank kun je gebruik maken van de expertise en ervaringen van elders. Je voorkomt dubbel werk en spaart veel tijd. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk ook telkens weer dat geen enkele situatie hetzelfde is en dat maatwerk nodig blijft. Kies hieronder het thema waarover je informatie zoekt.

 • Zonne-energie

  De verschillende exploitatievarianten van zonne-energie

  • Beslisboom zon. In de beslisboom is een flowchart opgenomen met acht relatief eenvoudige vragen. Wanneer je deze beantwoordt, krijg je direct een indicatie van welke financiële constructies het meest voordelig zullen uitpakken. In de beslisboom wordt een afweging gemaakt tussen de SDE+, de postcoderoosregeling en salderen, al dan niet in combinatie met verkoop van het systeem na 10 tot 15 jaar.  Meer informatie over de achtergrond van de opbouw van business cases en de aannames die in de beslisboom zijn gedaan, lees je hier.
  • E-learning collectief zonproject. Ben je van plan een collectief zonproject te realiseren? Sinds kort is er een online leermodule waarmee je alle stappen doorloopt voor het realiseren van een collectief zonproject. Kijk op de Kennisbank van Hieropgewekt en doorloop de online leermodule.
  • Gedragscode zon op land. Ga je een zonneveld ontwikkelen, let dan op de gedragscode zon op land.

   

  Postcoderoos regeling

  Ruimtelijke inpassing zonnevelden
  De initiatieven voor de aanleg van zonnevelden in de groene omgeving nemen toe. Veelal is er nog geen beleid ontwikkeld. Hierbij drie documenten:

  Verzekeringen
  Je hebt een geschikt dak gevonden. De coöperatie heeft een contract afgesloten met de eigenaar van het dak. Maar wie is verantwoordelijk voor het verzekeren van de installatie? En tegen welk type schade kan je je verzekeren? Hier lees je hoe je alles goed verzekerd.

  Zon-PV – Grootschalig
  Onder ‘grootschalige Zon-PV’ worden grond-gebonden, dak-gebonden en op water drijvende zonneparken verstaan, met een vermogen van (meestal) meer dan 1 MWp. In dit document vind je de technische informatie en kerngetallen over grootschalige zonne-energie projecten.

 • Windenergie

  Windenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Een windproject realiseren is echter een langdurig en gecompliceerd project. Een gemiddelde aanlooptijd van 7 jaar, omvangrijke investeringen en de kans dat plannen vastlopen is de reden dat veel coöperaties zich niet wagen aan windprojecten. Jammer, want juist lokale coöperaties kunnen werken aan draagvlak bij bewoners en er voor zorgen dat het rendement van de windmolens de lokale gemeenschap ten goede komen

  Kenniscentrum Wind op Land
  De Natuur en Milieufederaties en Natuur&Milieu hebben www.windopland.info opgezet. Een digitaal platform waar kennis en ervaringen worden gedeeld over windenergie. Alle aspecten van windenergie komen aan de orde o.a. participatie, locatiekeuze, ecologische aspecten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  Windenergie op land
  Onder ‘windenergie op land’ vallen de grote windturbines of windparken, waarmee elektriciteit wordt opgewekt die direct op het openbare elektriciteitsnet wordt ingevoed. In dit document vind je de technische informatie en kerngetallen over wind energie.

  Miniwindturbines
  Regelmatig duiken er nieuwe concepten op van miniwindturbines (kleine windmolens). Deze worden soms aangeprezen als een goed alternatief voor de moderne steeds groter wordende windturbines, maar hoe rendabel is zo’n kleine molen? In dit document vind je wat kerngetallen.

  Overige handreikingen:

  Toolbox omgevingsparticipatie bij windenergie
  De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft in opdracht van het Min. van EZ een rapport geschreven over participatie bij windenergie. Centrale vraag is: hoe kan de besluitvorming zo worden ingericht dat de kans op confrontatie afneemt en de kans op acceptatie groter wordt. Een interessant rapport voor een ieder die bij windenergieprojecten betrokken is. Download het handboek hier.

  Geld- en energiestromen
  Aan wie gaat de coöperatie eigenlijk energie leveren? En wat is het verdienmodel voor de leden? Informatie en eenvoudige infographics vind je hier. 

 • Waterkracht

  Het gebruik van water voor energieopwekking kan in de energietransitie een belangrijke rol spelen. De mogelijkheden voor waterkracht in Overijssel zijn echter beperkt. Er is relatief weinig stromend water dat voldoende constant, met voldoende snelheid en voldoende omvang stroomt.

  Waterkracht is de energie die wordt opgewekt uit stromend water. In het verleden werd met waterkracht mechanische energie opgewekt; tegenwoordig produceren waterkrachtcentrales direct elektriciteit. Wat levert zo’n centrale eigenlijk op? In dit document vind je wat kerngetallen.

  Initiatieven in Overijssel
  Momenteel hebben enkele lokale energie initiatieven in Overijssel plannen voor waterkracht projecten. Het gaat om Groen Gebogen (Dalfsen), Duurzaam Noord Deurningen en het project Beekstroom (Hof van Twente).

  Initiatieven buiten Overijssel
  Buiten onze provincie zijn twee interessante waterkrachtprojecten, in respectievelijk Sint-Michielsgestel en Doesburg.

 • Warmte

  De komende jaren gaan steeds meer huizen en wijken van het aardgas af.

  • Gemeenten maken hiervoor een warmtetransitievisie, dit document geeft aanbevelingen voor het maken van deze warmtetransitievisies.
  • Hoe initiatieven en gemeenten kunnen samenwerken in de warmtetransitie, en een aantal mooie voorbeelden, vind je hier.
  • Meer geleerde lessen van warmtecoöperaties vind je hier of in het kennisdossier van Hieropgewekt.

 • Energiebesparing

  Als lokaal initiatief kun je veel doen om mensen bewust te maken van hoe ze energie kunnen besparen. Informatie over energiebesparing vind je hier.

 • Samenwerking en overeenkomsten

  Gemeente
  Energiecoöperaties zijn voor gemeenten onmisbaar om te kunnen overschakelen op duurzame energie. Alleen weten beide partijen zich niet altijd raad met elkaar. Een goede samenwerking tussen coöperatie en gemeente is essentieel. Lees hier meer over de samenwerking met de gemeente.

  Wat je moet weten van de netbeheerder:
  Als je elektriciteit gaat produceren en terug levert aan het net, heb je altijd te maken met een netbeheerder. Op de website van Hieropgewekt vind je de belangrijkste zaken op een rijtje.
  Enexis en aansluitingen (6 november 2018)

  Voorbeeldovereenkomsten
  Plaats je je collectieve zonproject op een dak of een stuk grond van iemand anders, maak dan hele goede afspraken en leg die vast in overeenkomsten! Hier zijn enkele voorbeeldovereenkomsten te vinden. Samenwerking coöperaties en agrariers grondeigenaren.