Meekoppelkansen voor de Engbertsdijksvenen

Meekoppelkansen voor de Engbertsdijksvenen

De Engberstdijkvenen is één van de 24 Natura-2000 gebieden in Overijssel. Om hier de natte heide en het actief hoogveen te herstellen en te versterken, worden er maatregelen genomen om te ‘vernatten’. Deze werkzaamheden bieden unieke zogenaamde ‘meekoppelkansen’. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe kansen voor recreatie, educatie en landbouw. Natuur en Milieu Overijssel heeft, in opdracht van LTO Noord, de meekoppelkansen die leven onder bewoners rond de Engberstdijkvenen opgehaald en verder met hen geconcretiseerd.

In 2019 organiseerden wij een drietal bijeenkomsten om ideeën op te halen bij agrariërs, landgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, plaatselijke belangen, dorpsraden, gemeente Twenterand, LTO Noord, KNNV, Staatsbosbeheer en Wildbeheereenheid Vriezenveen. Hieruit zijn vijf werkgroepen ontstaan die een plan schrijven en op zoek gaan naar een breder draagvlak.
Het gaat om de volgende vijf werkgroepen:
  1. Kringlooplandbouw
  2. Recreatieve routes (o.a. wandel,- fiets,- en mennerpaden)
  3. Veilige fietspaden Bruinehaar – Pollen – Veenmuseum
  4. Natuurbelevingscentrum
  5. Turfvaart Schipsloot
Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt de werkgroepen bij het zoeken naar financiering en heeft de thema’s verwerkt tot één visie, landschapsschets en slogan. De meekoppelkansen zijn inmiddels onderdeel geworden van het ruimtelijk inrichtingsplan.

 

Schematische landschapsschets met de vijf meekoppelkansen Engberstdijkvenen

 

Wil jij ook meedenken over nieuwe kansen voor de Engberstdijkvenen en aansluiten bij een van de werkgroepen? Neem voor vragen en informatie contact op met Martijn Wubbolts.

Wil je meer weten?

Profiel Martijn Wubbolts

Martijn Wubbolts

Projectleider Natuur en Ruimte