Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Wind

Wind

Windenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Een windproject realiseren is echter een langdurig en gecompliceerd project. Een gemiddelde aanlooptijd van 7 jaar, omvangrijke investeringen en de kans dat plannen vastlopen is de reden dat veel coöperaties zich niet wagen aan windprojecten. Jammer, want juist lokale coöperaties kunnen werken aan draagvlak bij bewoners en er voor zorgen dat het rendement van de windmolens de lokale gemeenschap ten goede komen

Kenniscentrum Wind op Land
De Natuur en Milieufederaties en Natuur&Milieu hebben http://www.windopland.info opgezet. Een digitaal platform waar kennis en ervaringen worden gedeeld over windenergie. Alle aspecten van windenergie komen aan de orde o.a. participatie, locatiekeuze, ecologische aspecten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

Toolbox omgevingsparticipatie bij windenergie
De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft in opdracht van het Min. van EZ een rapport geschreven over participatie bij windenergie. Centrale vraag is: hoe kan de besluitvorming zo worden ingericht dat de kans op confrontatie afneemt en de kans op acceptatie groter wordt. Een interessant rapport voor een ieder die bij windenergieprojecten betrokken is. Download het handboek hier. 

Het proces voor de realisatie van een windproject.
RVO.nl heeft een stappenplan ontwikkeld om inzicht te geven in de diverse stadia die een windproject doorloopt, bekijk het hier.

Draagvlak voor windprojecten
Veel windprojecten sneuvelen door gebrek aan draagvlak. Voor de Wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie, is een handleiding met veel praktische informatie hoe je werkt aan draagvlak, zie de website van Milieudefensie.

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF